Komunikat Rzecznika ws. zawieszenia sędziego wz. z jego działalnością pozaorzeczniczą


Udostępnij

Pierwszy wniosek o zawieszenie sędziego wz. z jego działalnością pozaorzeczniczą: Zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wysokości wynagrodzenia (od 25 do 50%) – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik skierował wniosek o ukaranie w ten sposób sędzię Olimpię Barańską-Małuszek. Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych  


Pierwszy wniosek o zawieszenie sędziego wz. z jego działalnością pozaorzeczniczą:

Zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych wraz z obniżeniem wysokości wynagrodzenia (od 25 do 50%) – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik skierował wniosek o ukaranie w ten sposób sędzię Olimpię Barańską-Małuszek.

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

 


25 listopada 2019