KOMUNIKAT Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w sprawie zakończenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.


Udostępnij

„Informuję, że 15 listopada 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik skierował do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., której zarzucono popełnienie przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, […]


„Informuję, że 15 listopada 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik skierował do Sądu Dyscyplinarnego wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej przeciwko Olimpii B.-M., sędziemu Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., której zarzucono popełnienie przewinień dyscyplinarnych z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegających na tym, że w dniach 9 sierpnia 2019 r. i 25 sierpnia 2019 r., nie zachowując powściągliwości w korzystaniu z mediów społecznościowych”.

Pełna treść oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego

 


15 listopada 2019