„Dyscyplinarka sędziego Igora Tulei w SN. Bodnar pisze do Manowskiej i Morawieckiego”


Udostępnij

„W najbliższy wtorek 9 czerwca, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma ona decydować o zgodzie na ściganie karne sędziego Igora Tulei. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do  I Prezes SN i premiera powołuje się na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN.” „- W mojej ocenie, każdy z dwu […]


„W najbliższy wtorek 9 czerwca, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ma ona decydować o zgodzie na ściganie karne sędziego Igora Tulei. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do  I Prezes SN i premiera powołuje się na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia 2020 r. o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej SN.”

„- W mojej ocenie, każdy z dwu punktów postanowienia TS stanowi wystarczającą przesłankę do zaprzestania działalności orzeczniczej Izby Dyscyplinarnej SN w pełnym zakresie dotyczącym sędziów, do czasu wydania ostatecznego wyroku przez TS, względnie do czasu zmiany samego postanowienia zabezpieczającego – podkreśla Adam Bodnar.”

Jego zdaniem, postanowienie TSUE należy interpretować jako zawieszenie działalności ID w odniesieniu do całości jej kompetencji orzeczniczej względem sędziów. Izba i jej członkowie nie mogą zatem podejmować żadnych działań judykacyjnych wobec sędziów. Co więcej, zawieszenie nie może być obchodzone poprzez powoływanie się na kompetencje z innych ustaw, np. ustawy z 20 grudnia 2020 r. (tzw. ustawy represyjnej) czy też Prawa o ustroju sądów powszechnych.”

„RPO przestrzega, że wobec niezastosowania się do środków zabezpieczających TSUE Polsce grożą poważne, negatywne konsekwencje. Komisja Europejska może wnieść do Trybunału wniosek dodatkowy o okresową karę pieniężną. TSUE może również z urzędu uzupełnić dotychczas zarządzone środki tymczasowe o kolejne. – Brak wykonania środka tymczasowego może także być źródłem odpowiedzialności odszkodowawczej państwa względem podmiotów prywatnych, których prawa mogą doznać uszczerbku – dodaje.”

Tekst pochodzi z portalu Rzeczpospolita.pl

Pełna treść artykułu: Rzeczpospolita.pl: „Dyscyplinarka sędziego Igora Tulei w SN. Bodnar pisze do Manowskiej i Morawieckiego”


5 czerwca 2020