Komunikat Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasoty ws. prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Zabłudowskiej


Udostępnij

8 czerwca 2019 r. Zastępca Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędzi Dorocie Zabłudowskiej w związku z przyjęciem Gdańskiej Nagrody Równości od ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza. [pełna treść komunikatu] KOMUNIKAT Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Z., Sędziemu Sądu Rejonowego Gdańsk […]


8 czerwca 2019 r. Zastępca Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędzi Dorocie Zabłudowskiej w związku z przyjęciem Gdańskiej Nagrody Równości od ś.p. Prezydenta Pawła Adamowicza.

[pełna treść komunikatu]

KOMUNIKAT
Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Michała Lasoty
w sprawie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego
przeciwko Dorocie Z., Sędziemu Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku

Informuję, że 8 czerwca 2019 r. wszcząłem postępowanie dyscyplinarne przeciwko Dorocie Z., sędziemu Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku, przedstawiając jej zarzut popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, polegający na uchybieniu godności urzędu przez to, że 9 grudnia 2018 r. w Gdańsku, będąc sędzią Sądu Rejonowego Gdańsk- Południe w Gdańsku orzekającą w X Wydziale Karnym, przyjęła od osoby będącej oskarżonym w postępowaniach przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku, w tym X Wydziale Karnym, nagrodę w postaci także gratyfikacji pieniężnej, wbrew § 3a, § 17 ust. 1 i § 19 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.

Wskazując na powyższe informuję, że zgodnie z przytoczonymi w treści zarzutu postanowieniami zbioru zasad etyki zawodowej sędziów:

– sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego;

– sędzia powinien unikać kontaktów osobistych i jakichkolwiek związków ekonomicznych z innymi podmiotami, jeśli mogłyby one wzbudzać wątpliwości co do bezstronnego wykonywania obowiązków, bądź podważać prestiżi zaufanie do urzędu sędziowskiego;
– sędziemu nie wolno przyjmować jakichkolwiek korzyści mogących wywołać odczucie, że stanowią próbęwpływu na jego osobę. Sędzia powinien dbać również o to, aby członkowie jego najbliższej rodziny nie przyjmowali takich korzyści.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych

(-) Michał Lasota

 

 


8 czerwca 2019