2 zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych i artykuł pt. „Przypadek Wydziału Iks”


Udostępnij

„Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Rafał Maciejewski na stronie internetowej https://sedziowielodzcy.pl/ napisał artykuł pt. „Przypadek Wydziału Iks”. Skrytykował w tym artykule przypadek braku sprawności działania prezesa wymyślonego na potrzeby artykułu sądu oraz brak jakości w zarządzaniu tymże sądem. Sędzia Rafał Maciejewski zarzucił prezesowi wymyślonego sądu brak reakcji na problemy kadrowe w wydziale tego sądu oraz […]


„Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Rafał Maciejewski na stronie internetowej https://sedziowielodzcy.pl/ napisał artykuł pt. „Przypadek Wydziału Iks”. Skrytykował w tym artykule przypadek braku sprawności działania prezesa wymyślonego na potrzeby artykułu sądu oraz brak jakości w zarządzaniu tymże sądem. Sędzia Rafał Maciejewski zarzucił prezesowi wymyślonego sądu brak reakcji na problemy kadrowe w wydziale tego sądu oraz skrytykował również tzw. Krajową Radę Sądownictwa. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik uznał, że sędzia Rafał Maciejewski opisał sytuację w Sądzie Okręgowym w Łodzi, choć w żadnym fragmencie artykułu sędzia nie sugerował, że chodzi o jeden z wydziałów łódzkiego sądu okręgowego.

Artykuł sędziego spotkał się z reakcją rzecznika dyscyplinarnego.

Pismem z 18.4.2019 r. zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysław Radzik wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Rafała Maciejewskiego i przedstawił mu dwa zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych. Pierwszy zarzut dotyczył tego, że sędzia w artykule pt. „Przypadek Wydziału Iks”, upublicznionym na stronie na stronie internetowej https://sedziowielodzcy.pl/, opisał sytuację i funkcjonowanie jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi, w tym problemy dotyczące obsady kadrowej. Zdaniem zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędzia Rafał Maciejewski, upubliczniając ww. informacje, nie zachował drogi służbowej, gdyż w sprawach dotyczących problemów funkcjonowania i obsady kadrowej wydziału powinien zwrócić się do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, a także naruszył zasady etyki zawodowej sędziów. W rzeczywistości sędzia Rafał Maciejewski oficjalnym pismem zgłaszał problem w wydziale prezesowi Sądu Okręgowego w Łodzi i to miesiąc przed napisaniem artykułu. Drugi zarzut dotyczył odmowy wykonania zadań przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Łodzi w dniach 1-7.4.2019 r. Sędzia Rafał Maciejewski odmówił wykonania polecenia prezesa Sądu Okręgowego i odwołał się od decyzji prezesa sądu okręgowego do Krajowej Rady Sądownictwa. Mimo tego odwołania rzecznik dyscyplinarny nie czekał na rozpatrzenie odwołania i postawił sędziemu Rafałowi Maciejewskiemu zarzut. Zachowanie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych sędzia Przemysława Radzika stanowi przykład cenzury i tłumienia krytyki rozwiązań w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości, do czego sędziowie mają niekwestionowane prawo. Postawa rzecznika dyscyplinarnego wskazuje na to, że oczekuje on, aby wypowiedzi sędziów były cenzurowane przez władze zwierzchnie, np. prezesa sądu. W ten sposób rzecznik dyscyplinarny dopuszcza się tłumienia krytyki działalności osób kierujących sądem. Zachowanie rzecznika dyscyplinarnego godzi w konstytucyjne i konwencyjne prawa wolności wyrażania opinii i poglądów oraz rozpowszechniania informacji.”

Tekst pochodzi z raportu Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia „Sędziowie pod presją”

Zobacz też: Przemysław Radzik – Archiwum Represji


8 lipca 2019