arrow search cross

Wojciech Sadrakuła


Udostępnij

Prokurator Prokuratury Generalnej (obecnie Krajowej) w stanie spoczynku.


Członek Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”.

Specjalizował się w sprawach konstytucyjnych oraz legislacyjnych. Obecnie zaangażowany w działalność edukacyjną. Prowadzi lekcje o Konstytucji.