arrow search cross
Igor Tuleya zjęcie

Igor Tuleya


Udostępnij

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Orzekał w słynnych politycznych sprawach, m.in.: w sprawie posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej, doktora Mirosława G. oraz Ryszarda Boguckiego.


Autor pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego zobowiązania
z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, który wskazuje na konieczność zapewnienia przez państwo członkowskie skutecznej ochrony sądowej.

Wikipedia: Sędzia I. Tuleya