arrow search cross

Ewa Maciejewska


Udostępnij

Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.


Inicjatorka pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącego zagrożenia niezawisłości sędziowskiej w kontekście nowych przepisów dyscyplinarnych dla sędziów.