21 marca 2019

sąd_zdjecie

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Warszawskiej z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie działań rzecznika dyscyplinarnego P.Schaba oraz zastępców P.Radzika i M.Lasoty


Udostępnij

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej kategorycznie sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika wobec sędziów manifestujących brak zgody na działania godzące w niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących Konstytucji RP i sprzeciwiających się działaniom mającym […]


Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej kategorycznie sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika wobec sędziów manifestujących brak zgody na działania godzące w niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Czynności rzeczników dyscyplinarnych wymierzone w sędziów odważnie broniących Konstytucji RP i sprzeciwiających się działaniom mającym na celu ich polityczne podporządkowanie, zmierzają w oczywisty sposób do zastraszenia całego środowiska sędziów.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej za niedopuszczalne uważa prowadzenie przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, sędziów Michała Lasotę i Przemysława Radzika czynności zmierzających do ustalenia, kto był autorem uchwał podejmowanych przez organy samorządu sędziów o odroczeniu opiniowania kandydatów na urząd sędziego do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości co do statusu prawnego Krajowej Rady Sądownictwa, a w szczególności tego, czy obecny jej skład został powołany w sposób zgodny z Konstytucją RP i standardami Unii Europejskiej. Takie działania godzą w gwarantowaną konstytucyjnie niezależność sądów, której jednym z przejawów jest prawo organów samorządu sędziów do zabierania głosu w sprawach dotyczących Wymiaru Sprawiedliwości.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz przesłania uchwały:

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego;
Prezesom Sądów Okręgowych i Sądów Apelacyjnych;
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych;
Krajowej Radzie Sądownictwa;
Ministrowi Sprawiedliwości.