14 października 2020

TVN24: „Rzecznik Izby Dyscyplinarnej: Beata Morawiec nie może orzekać. Sędzia odpowiada”


Udostępnij

„Decyzja o zawieszeniu sędzi Beaty Morawiec i obniżeniu jej wynagrodzenia jest natychmiast wykonalna. W związku z tym sędzia nie może sprawować żadnych funkcji orzeczniczych – poinformował rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. Sędzia odpowiada jednak, że do czasu doręczenia uchwały jest czynnym sędzią. – Nie ma dokumentu, który pozbawiałby mnie możliwości wykonywania zawodu – mówi Beata […]


„Decyzja o zawieszeniu sędzi Beaty Morawiec i obniżeniu jej wynagrodzenia jest natychmiast wykonalna. W związku z tym sędzia nie może sprawować żadnych funkcji orzeczniczych – poinformował rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski. Sędzia odpowiada jednak, że do czasu doręczenia uchwały jest czynnym sędzią. – Nie ma dokumentu, który pozbawiałby mnie możliwości wykonywania zawodu – mówi Beata Morawiec.”

„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek wieczorem nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. O uchylenie immunitetu wnioskowała prokuratura, która zamierza postawić sędzi między innymi zarzuty korupcyjne. Sprawę na niejawnym posiedzeniu rozpoznawał w jednoosobowym składzie sędzia Adam Tomczyński, który w imieniu nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej wydał postanowienie o uchyleniu immunitetu sędzi Beacie Morawiec. Postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 procent.”

„Sędzia Morawiec w środowej rozmowie z PAP zauważyła, że aby „uchwała miała moc prawną, musi zostać doręczona”, a także składać się z dwóch części: sentencji i uzasadnienia. – Izba Dyscyplinarna nie ogłosiła uchwały wraz z uzasadnieniem. Pan Tomczyński ogłosił samą sentencję, a potem podał ustne motywy wyroku i poinformował media, że uzasadnienie będzie za dwa dni. Zatem uchwała w momencie, kiedy ją ogłaszano, nie istniała – wskazała.”

„Sędzia Morawiec zaznaczyła z kolei, że poniedziałkowa uchwała – „abstrahując od tego, czy istniała czy nie” – musi zostać doręczona. Przypomniała, że była nieobecna na poniedziałkowym posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej. – Do dnia dzisiejszego, do tej godziny tej uchwały mi nie doręczono, nie wiem nawet, czy została ona już przekazana do Sądu Okręgowego w Krakowie. Mnie powinien wręczyć ją prezes tego sądu. Do momentu, kiedy nie dostanę takiej uchwały, jestem czynnym zawodowo sędzią, bo nie ma dokumentu, który pozbawiałby mnie możliwości wykonywania zawodu – zadeklarowała.”

„Wyjaśniła, że w poniedziałek rozpoznawała jedną ze spraw, w której miała wydać wyrok. – Nie wiedziałam, co będzie, więc uznałam, że został mi tylko jeden dzień, aby zakończyć tę sprawę. W związku z tym odroczyłam wydanie wyroku na wtorek. I ten wyrok wydałam – wskazała.”

„Jednocześnie Morawiec wyjaśniła, że we wtorek udała się na zaplanowany wcześniej urlop, który potrwa do piątku. W nadchodzący poniedziałek zamierza pojawić się w krakowskim sądzie i zgłosić gotowość do pracy.”

Tekst pochodzi z portalu TVN24.pl

Pełna treść artykułu: TVN24: „Rzecznik Izby Dyscyplinarnej: Beata Morawiec nie może orzekać. Sędzia odpowiada”