12 września 2020

TVN24: „Nie widzę podstaw”. Odpowiedź z Gdańska na żądania Radzika w sprawie niemal 1300 sędziów


Udostępnij

„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik chciał informacji, czy lokalni rzecznicy dyscyplinarni podjęli działania w związku z tym, że prawie 1300 sędziów z całej Polski podpisało się pod listem do OBWE w sprawie organizacji wyborów zaplanowanych na 10 maja. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Marek Skwarcow w odpowiedzi napisał, że […]


„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik chciał informacji, czy lokalni rzecznicy dyscyplinarni podjęli działania w związku z tym, że prawie 1300 sędziów z całej Polski podpisało się pod listem do OBWE w sprawie organizacji wyborów zaplanowanych na 10 maja. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku Marek Skwarcow w odpowiedzi napisał, że „nie widzi podstaw do podjęcia czynności wyjaśniających” w tej sprawie.”

„3 sierpnia zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Przemysław Radzik wysłał pismo do zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach apelacyjnych i okręgowych. Pytał ich, czy w związku z treścią pisma do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja zostały przez nich „podjęte czynności wyjaśniające w kierunku popełnienia przez każdego z sędziów – sygnatariuszy tego pisma przewinień dyscyplinarnych”. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów chciał, by lokalni rzecznicy dyscyplinarni, którzy podjęli już czynności wyjaśniające wobec sędziów-sygnatariuszy apelu do OBWE, przesłali mu kserokopię zarządzenia o ich podjęciu. Natomiast ci, którzy nie podjęli takich czynności, mają mu przesłać „uzasadnienie takiego stanowiska”. Przemysław Radzik napisał, że czeka na takie informacje do 1 września.”

Tekst pochodzi z portalu TVN24 

Pełna treść artykułu: TVN24: „Nie widzę podstaw”. Odpowiedź z Gdańska na żądania Radzika w sprawie niemal 1300 sędziów