20 listopada 2020

TVN24: „Nie będzie zmiany składu orzekającego w sprawie sędziego Żurka”


Udostępnij

„Sprawę krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, któremu zarzuca się uchybienie godności urzędu w związku w wypowiedziami na temat sędziego Kamila Zaradkiewicza i nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będzie rozpoznawał pierwotnie wyznaczony do tego skład sądu dyscyplinarnego w Katowicach. Sędzia Żurek chciał zmian w składzie, ponieważ wskazywał, że będę go sądzić osoby, które zostały wskazane przez ministra sprawiedliwości.” […]


„Sprawę krakowskiego sędziego Waldemara Żurka, któremu zarzuca się uchybienie godności urzędu w związku w wypowiedziami na temat sędziego Kamila Zaradkiewicza i nowej Krajowej Rady Sądownictwa, będzie rozpoznawał pierwotnie wyznaczony do tego skład sądu dyscyplinarnego w Katowicach. Sędzia Żurek chciał zmian w składzie, ponieważ wskazywał, że będę go sądzić osoby, które zostały wskazane przez ministra sprawiedliwości.”

„W piątek sąd na niejawnym posiedzeniu rozpoznawał wniosek obrony o wyłączenie członków składu sądzącego. – Inny (niż orzekający w sprawie sędziego Żurka – red.) skład sądu dyscyplinarnego, który działa przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, nie zdecydował o wyłączeniu sędziów – powiedział rzecznik sądu Robert Kirejew.”

„Sąd Apelacyjny: sędzia Żurek motywował swój wniosek przesłankami natury systemowej.”

„Sędzia Kirejew przypomniał, że sędzia Żurek motywował swój wniosek „przesłankami natury systemowej”, wskazując na sposób wyłaniania sędziów dyscyplinarnych, nie kierował natomiast zarzutów personalnych, kwestionujących obiektywizm poszczególnych sędziów. – Inny skład sądu dyscyplinarnego nie podzielił tych argumentów, dlatego sprawą tą będzie się zajmował pierwotny skład sądzący – dodał sędzia Kirejew.”