17 lipca 2019

TVN24: „Komisja Europejska wszczyna drugi etap procedury o naruszenie prawa przez Polskę”


Udostępnij

Komisja Europejska wszczęła drugi etap procedury w postępowaniu przeciwko Polsce, w związku z nowym systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Polski rząd udzielił Komisji odpowiedzi po wezwaniu do usunięcia uchybień, jednak Komisja uznała je za niewystarczające i skierowała do Polski uzasadnioną opinię dot. nowego systemu dyscyplinarnego. Polski rząd ma 2 miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków, by zastosować […]


Komisja Europejska wszczęła drugi etap procedury w postępowaniu przeciwko Polsce, w związku z nowym systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Polski rząd udzielił Komisji odpowiedzi po wezwaniu do usunięcia uchybień, jednak Komisja uznała je za niewystarczające i skierowała do Polski uzasadnioną opinię dot. nowego systemu dyscyplinarnego.

Polski rząd ma 2 miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków, by zastosować się do opinii. Po tym czasie Komisja Europejska może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komunikat Komisji Europejskiej

 

Patrz więcej:

Archiwum Osiatyńskiego: „Komisja Europejska nie daruje Polsce. Dyscyplinowanie sędziów niezgodne z prawem UE”

TVN24: „Komisja Europejska wszczyna drugi etap procedury o naruszenie prawa przez Polskę”