5 stycznia 2021

TOKFM.pl: 65 lat i koniec. Sędzia chce skarżyć decyzję KRS, która nie pozwoliła mu dalej orzekać. „A do sądu przyjęli 63-latka”


Udostępnij

„Cezary Wójcik spełnił wszystkie wymogi, by mimo ukończenia 65 lat móc dalej orzekać: miał pozytywną opinię lekarza i psychologa, a także bardzo wysoką skuteczność orzeczniczą. Mimo to nie uzyskał od Krajowej Rady Sądownictwa zgody na dalszą pracę. Dlatego chce złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” „- Mówienie, że taki sędzia jak Cezary Wójcik jest […]


„Cezary Wójcik spełnił wszystkie wymogi, by mimo ukończenia 65 lat móc dalej orzekać: miał pozytywną opinię lekarza i psychologa, a także bardzo wysoką skuteczność orzeczniczą. Mimo to nie uzyskał od Krajowej Rady Sądownictwa zgody na dalszą pracę. Dlatego chce złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.”

„- Mówienie, że taki sędzia jak Cezary Wójcik jest polskiemu wymiarowi sprawiedliwości niepotrzebny, jest po prostu niepoważne – mówi sędzia Piotr Morelowski, karnista z Sądu Okręgowego, wieloletni współpracownik Cezarego Wójcika. – Nie jestem w stanie znaleźć przyczyny, by ludzie tej klasy, z takim dorobkiem orzeczniczym nie mogli dalej orzekać. Powiem więcej, tacy sędziowie jak sędzia Wójcik są wyjątkowo potrzebni wymiarowi sprawiedliwości – dodaje nasz rozmówca.”

„Sędzia Cezary Wójcik urodził się w 1955 roku. Orzekał w sądach rejonowych w Kraśniku i Lubartowie, potem w Sądzie Okręgowym w Lublinie, aż w 2005 roku został sędzią Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Pełnił wiele funkcji – prezesa, wiceprezesa, przewodniczącego wydziału karnego.”

„Zgodnie z art. 69 Ustawy o ustroju sądów powszechnych sędzia, który kończy 65 lat, przechodzi w stan spoczynku chyba, że w odpowiednim, określonym przepisami czasie „oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego”. Wcześniej to wystarczało – sędzia przedstawiał pozytywną opinię lekarską, zaświadczenie od psychologa i opinię prezesa sądu, w którym orzeka.”

„Teraz jednak same opinie i zaświadczenia nie wystarczą. Jeśli upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa uzna, że dalsze orzekanie przez danego sędziego nie jest wymiarowi sprawiedliwości potrzebne, że „nie przemawia za tym interes wymiaru sprawiedliwości” – może takiej zgody nie wydać. I tak się właśnie stało w sprawie sędziego Cezarego Wójcika.”

Tekst pochodzi z portalu TOKFM.pl

Pełna treść artykułu: TOKFM.pl: 65 lat i koniec. Sędzia chce skarżyć decyzję KRS, która nie pozwoliła mu dalej orzekać. „A do sądu przyjęli 63-latka”