15 kwietnia 2021

Tuleya_film_zdjęcie

TOK.Fm: „Zaskakująca decyzja w sprawie sędziego Igora Tulei. Prokurator chce patrzeć na ręce sędzi z sądu pracy?”


Udostępnij

„Mimo że sprawa sędziego Igora Tulei to sprawa z zakresu prawa pracy, dołączył do niej prokurator. I to prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który przez wielu prawników nazywany jest jednostką do ścigania sędziów i prokuratorów. – W mojej ocenie chodzi o efekt mrożący – mówi adwokat Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Tulei.” „8 marca […]


„Mimo że sprawa sędziego Igora Tulei to sprawa z zakresu prawa pracy, dołączył do niej prokurator. I to prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, który przez wielu prawników nazywany jest jednostką do ścigania sędziów i prokuratorów. – W mojej ocenie chodzi o efekt mrożący – mówi adwokat Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Tulei.”

„8 marca pełnomocnicy sędziego Igora Tulei złożyli w sądzie wniosek o nakazanie prezesowi Sądu Okręgowego w Warszawie natychmiastowe dopuszczenie sędziego do orzekania. Wniosek trafił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ. Do jego rozpoznania wylosowana została sędzia Monika Garstka.”

„13 i 14 kwietnia do sprawy – nieoczekiwanie – wpłynęły pisma z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.”

„Pełnomocnik sędziego Michał Romanowski nie rozumie, po co w sprawie z zakresu prawa pracy uczestnictwo prokuratury. – Prokurator musiał skorzystać z art. 7 w związku z art. 60 k.p.c., który uprawnia prokuratora do udziału w postępowaniu, jeżeli wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Prokurator, stając się uczestnikiem postępowania, może składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe. Należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe, które może zaskarżać – wyjaśnia mecenas Romanowski.”

„Prawnik wyjaśnia, że o Wydziale Spraw Wewnętrznych często się mówi, że „ma zajmować się ściganiem sędziów i prokuratorów”. – Więc to jest wydział, który wśród prawników i sędziów, eufemistycznie rzecz ujmując, nie cieszy się najlepszą sławą – dodaje.”

„W jego ocenie chodzi więc o wywołanie „efektu mrożącego”, by pani sędzia, która ma rozpoznać wniosek sędziego Tulei, miała świadomość, że sprawie przygląda się też prokuratura.”

Tekst pochodzi z portalu TOK.Fm

Pełna treść artykułu TOK.Fm: „Zaskakująca decyzja w sprawie sędziego Igora Tulei. Prokurator chce patrzeć na ręce sędzi z sądu pracy?”