14 października 2019

Themis_zdjęcie

Themis: „Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, złożone w dniu 9.10.2019 roku przez Sędziego Wojciecha Łączewskiego”


Udostępnij

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa „Na podstawie art. 304 §1 k.p.k. zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw (szczegóły w uzasadnieniu) przez ustalone dotychczas osoby wymienione w zawiadomieniu: Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro; Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab; z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędzia Sądu […]


Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Na podstawie art. 304 §1 k.p.k. zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw (szczegóły w uzasadnieniu) przez ustalone dotychczas osoby wymienione w zawiadomieniu:

  1. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro;
  2. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab;
  3. z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Michał Lasota;
  4. z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Przemysław Radzik;
  5. Wojciech Biedroń („dziennikarz”; portal wpolityce.pl; wydawca Fratria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie),

a ponadto nieustalona osoba (lub osoby) administrujące profilem @KastaWatch na portalu społecznościowym Twitter.com.”

„Z doniesień medialnych wynika, że w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowej Radzie Sądownictwa, biurze Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a także Prokuraturze Krajowej funkcjonowała zorganizowana grupa, która miała na celu popełnianie przestępstw z art. 241 k.k., art. 265 §1 k.k., art. 266 §1 i §2 k.k., art. 212 §1 i §2 k.k., art. 216 §1 i §2 k.k. oraz art. 190a §1 k.k. Grupa ta nie tylko ujawniała i wbrew przepisom ustawy wykorzystywała informacje, którym nadano różnego rodzaju klauzule, ale także informacje te były wykorzystywane do nękania określonych sędziów poprzez sporządzanie określonej treści publikacji prasowych i wpisów na portalu społecznościowym Twitter.com na profilu @KastaWatch. W ramach tego typu działań publikacje prasowe i wpisy były podstawą do wszczęcia postępowań wyjaśniających lub dyscyplinarnych. Dodatkowo, publikowanie określonych materiałów prowadziło do fali komentarzy zawierających zniewagi i groźby pod adresem czynnych zawodowo sędziów, co z kolei prowadziło, między innymi w moim przypadku do uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia.”

Pełna treść zawiadomienia: Themis-sedziowie.eu

Zobacz też: Wojciech Łączewski – Archiwum Represji