22 kwietnia 2020

KOS_zdjęcia

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wz. z epidemią COVID-19


Udostępnij

Warszawa, 22 kwietnia 2020 r.  STANOWISKO KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI – KOS Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem stwierdza, że Polska, Polki i Polacy znajdują się obecnie w stanie nadzwyczajnego zagrożenia związanego z walką z pandemią koronawirusa COVID-19. Taki stan został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia WHO.   W poczuciu odpowiedzialności za los nas samych, naszych […]


Warszawa, 22 kwietnia 2020 r. 

STANOWISKO

KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI – KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem stwierdza, że Polska, Polki i Polacy znajdują się obecnie w stanie nadzwyczajnego zagrożenia związanego z walką z pandemią koronawirusa COVID-19. Taki stan został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia WHO.  

W poczuciu odpowiedzialności za los nas samych, naszych bliskich i całej wspólnoty obywateli, pomimo nieogłoszenia przez rządzących stanu klęski żywiołowej,  poddajemy się rygorom związanym z ograniczeniami naszych swobód i praw obywatelskich, ale także podstawowych potrzeb bytowych. Każdy z nas stoi bowiem przed niebezpieczeństwem zachorowania, utraty pracy, źródeł utrzymania, zanikiem poczucia bezpieczeństwa, ale także brakiem dostępu do testów, środków ochrony osobistej, pomocy lekarskiej i wsparcia w potrzebie. 

Wszyscy, którzy są do tego powołani zawodowo – służb publicznych, pracowników handlu i usług wspieramy w walce ze skutkami epidemii.

Jednak są grupy, które wspierać należy najbardziej – to pracownicy medyczni i sanitarni, wszyscy Ci, którzy stoją na pierwszej linii walki z epidemią i każdego dnia pomagają chorym ryzykując swoje zdrowie i życie, mimo tego, że polskie państwo nie potrafi im zapewnić podstawowych narzędzi i środków ochrony. 

Drugą grupą, która wymaga naszego wsparcia są odpowiedzialni samorządowcy, którzy w sposób otwarty deklarują, że z poczucia odpowiedzialności za swoją lokalną wspólnotę nie przeprowadzą wyborów prezydenckich. W konsekwencji spotkali się z groźbami ze strony władzy publicznej zastępowania ich komisarzami z politycznego nadania, ponieważ partia rządząca, w obliczu tak poważnego zagrożenia ludzkiego życia na skutek epidemii, dąży do przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Chce tego również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS wybory prezydenckie mogą odbyć się wtedy kiedy będzie to bezpieczne dla zdrowia i życia obywateli. 

To jest prawdziwy wybór między życiem ludzkim a władzą, za cenę tego życia.

Wyrażając głębokie wyrazy uznania dla tych, którzy stają na pierwszej linii walki z epidemią, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS deklaruje wolę pomocy i wsparcia prawnego wobec tych, którzy w jakikolwiek sposób są szykanowani i zastraszani. 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów