10 stycznia 2023

Sędzia Sądu Najwyższego Piotr Prusinowski odmawia orzekania z neosędziami


Udostępnij

Dnia 10 stycznia Piotr Prusinowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wystosował list do zajmującej stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego neosędzi Małgorzaty Manowskiej. Sędzia Prusinowski został wylosowany do orzekania w dwóch sprawach w Izbie Cywilnej w składach wraz z neosędziami. Odmówił on jednak sądzenia z nimi powołując się na uchwałę połączonych […]


Dnia 10 stycznia Piotr Prusinowski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wystosował list do zajmującej stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego neosędzi Małgorzaty Manowskiej.
Sędzia Prusinowski został wylosowany do orzekania w dwóch sprawach w Izbie Cywilnej w składach wraz z neosędziami. Odmówił on jednak sądzenia z nimi powołując się na uchwałę połączonych Izb SN.
Czego dotyczy uchwała połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r.? Wynika z niej m.in to, że neo-KRS nie jest organem niezależnym, a prezydenckie powołania na wniosek neoKRS są obarczone wadą; jeśli w składzie SN zasiada osoba powołana na wniosek neo-KRS, sąd jest nieprawidłowo obsadzony i na wniosek strony taka osoba powinna być wyłączona od orzekania.
„Nie ma we mnie osobistych negatywnych uczuć. Nie w tym rzecz. Odmawiam sądzenia w wybranych sprawach, bo to prowadzi do nieważności postępowania, niezagwarantowania podsądnym standardu w postaci właściwego prawa do sądu, a w rezultacie nie służy polskiemu wymiarowi sprawiedliwości i wizerunkowi Polski na zewnątrz, a w ujęciu fiskalnym prowadzi do daleko idących konsekwencji (zasądzenia od Rzeczypospolitej odszkodowań, płacenia codziennych wysokich kar, wstrzymania wypłaty należnych naszemu krajowi środków z KPO).”
„Po pierwsze, nie zrzekam się urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, po drugie, nie zamierzam procedować i orzekać w sprawach III CB 19/22 i III CB 21/22 do czasu, aż wyjaśni się i zostanie ustabilizowana sytuacja prawna osób powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku KRS ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. Póz. 3). Aktualnie procedowanie przez te osoby skutkuje nieważnością postępowania i narusza prawo do sądu, a ja do powstania tak istotnych wad prawnych ręki nie przyłożę.”
Brak dostępnego opisu zdjęcia.