10 stycznia 2023

Sędzia Marta Pilśnik została uniewinniona od zarzutów dyscyplinarnych


Udostępnij

Dnia 10 stycznia Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej w składzie SSN Wiesław Kozielewicz, neosędzia Marek Dobrowolski oraz ławnik uniewinniła sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście od zarzutów dyscyplinarnych. We wrześniu 2021 roku sędzia Marta Pilśnik z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście zwolniła z aresztu prokuratora oskarżonego o korupcję. Orzekła, że Izba Dyscyplinarna nie mogła wydać skutecznej zgody na […]


Dnia 10 stycznia Izba Odpowiedzialności Dyscyplinarnej w składzie SSN Wiesław Kozielewicz, neosędzia Marek Dobrowolski oraz ławnik uniewinniła sędzię Martę Pilśnik z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście od zarzutów dyscyplinarnych.

We wrześniu 2021 roku sędzia Marta Pilśnik z Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście zwolniła z aresztu prokuratora oskarżonego o korupcję. Orzekła, że Izba Dyscyplinarna nie mogła wydać skutecznej zgody na jego ściganie ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca 2021 r., w którym Trybunał nakazał zawiesić prace Izby i stwierdził, że nie jest ona sądem w rozumieniu prawa europejskiego, a wydawane przez nią decyzje nie są orzeczeniami. W wyniku tej decyzji sędzia została odsunięta od orzekania na miesiąc. 14 września 2022 r. IOZ umorzyła sprawę dotyczącą zawieszenia.

„Uzasadnienie SN w składzie z neosędzią Dobrowolskim oraz sędzią Kozielewiczem i ławnikiem było na bardzo słabym poziomie. (…) Tak naprawdę nie wiemy, czy sędzia Pilśnik miała rację kwestionując Izbę Dyscyplinarną. W zasadzie sędzia Kozielewicz powiedział, że sędzia Pilśnik „zbłądziła”, ale ustawodawca wprowadził kontratyp, więc nie można jej karać. To bardzo przykre, że legalny sędzia Sądu Najwyższego nie jest w stanie zdobyć się na uczciwą ocenę tego, czym naprawdę jest Izba Dyscyplinarną” – tak uzasadnienie wyroku komentował sędzia Piotr Gąciarek, sam od ponad roku zawieszony przez nieistniejącą już Izbę Dyscyplinarną.

Przypominamy, że z uwagi na sposób jej ukształtowania i jej skład osobowy, Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która powstała w miejsce Izby Dyscyplinarnej wciąż nie spełnia wymogów jakie stawia przed Polską prawo międzynarodowe, ale także Konstytucja RP.