1 października 2021

KOS_zdjęcia

Sąd Dyscyplinarny uniewinnił sędziego Marka Omelana z Elbląga, na którego spadły represje, bo chciał odwołania ławniczki i działaczki Solidarnej Polski – partii ministra Zbigniewa Ziobry – za wulgarne zachowanie na sali rozpraw


Udostępnij

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjny w Warszawie uniewinnił w miniony piątek (24 września) Sędziego Marka Omelana z Sądu Okręgowego w Elblągu od zarzucanego mu przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika przewinienia dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny chciał ukarać Sędziego Marka Omelana za to, że podczas przesłuchania przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Dyscyplinarnym w Szczecinie […]


Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjny w Warszawie uniewinnił w miniony piątek (24 września) Sędziego Marka Omelana z Sądu Okręgowego w Elblągu od zarzucanego mu przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika przewinienia dyscyplinarnego.

Rzecznik Dyscyplinarny chciał ukarać Sędziego Marka Omelana za to, że podczas przesłuchania przez Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Dyscyplinarnym w Szczecinie dysponował i posłużył się dokumentami, którymi jako już były Prezes Sądu nie powinien. Chodzi o dokumenty dotyczące narady sędziowskiej, które potwierdzały zachowanie ławniczki, na którą jako Prezes Sądu Okręgowego złożył skargę do Rady Miejskiej w Elblągu.

Sąd Dyscyplinarny uznał, że SSO Marek Omelan nie tylko w żaden sposób nie uchybił godności sędziego, ale też że miał prawo posługiwać się kopią dokumentu, który zresztą był właściwie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, na potrzeby obrony w sprawie dyscyplinarnej, o której dowiedział się z mediów, zanim została formalnie wszczęta.

W 2017 r. Sędzia Marek Omelan mając na uwadze dobro i wizerunek sądu wniósł o odwołanie z funkcji jednej z ławniczek z powodu jej zachowania podczas narady przed ogłoszeniem jednego z wyroków. Według zgodnych relacji sędziego, który prowadził naradę, i drugiej ławniczki zachowanie te urągało wszelkim elementarnym zasadom kultury i etyki. W tym celu, jako dowód, sędzia przekazał urzędnikom dokumenty opisujące przebieg narady sędziowskiej – oświadczenia przewodniczącego składu orzekającego oraz drugiej ławniczki.

Jak się później okazało ławniczka, o której odwołanie, w poczuciu troski o dobro wymiaru sprawiedliwości, wystąpił sędzia Marek Omelan była członkinią partii Zbigniewa Ziobry „Solidarna Polska”. W związku z tym na sędziego Omelana spadły represje.

Najpierw Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uznał przekazanie urzędnikom miejskim dokumentów za ujawnienie tajemnicy narady i w październiku 2017 r. odwołał go z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu. Zainicjował też przeciwko sędziemu postepowanie dyscyplinarne, ale rzecznik dyscypliny przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie odmówił wszczęcia postępowania. Minister się odwołał, ale sprawa przez wiele miesięcy nie mogła się rozpocząć.

W tej sytuacji w marcu 2019 r. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław Radzik postawił sędziemu Omelanowi zarzuty dyscyplinarne dotyczące dysponowania dokumentami, których już jako były Prezes sądu nie powinien mieć w posiadaniu. Chodzi o wspomniane już dokumenty dotyczące narady sędziowskiej, potwierdzające skandaliczne zachowanie ławniczki, których użył w czasie przesłuchania w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego w swojej sprawie przez szczecińskiego rzecznika dyscypliny.

Sprawa trafiła przed Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i właśnie od tych zarzutów sędzia został w miniony piątek uniewinniony. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Obrońcą Pana Sędziego Marka Omelana pro bono w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości był adw. Marcin Hilarowicz z kancelarii karnisci.pl. Dziękujemy i Gratulujemy!