6 października 2019

Tablica_Rzecznik_Praw_Obywatelskich_zdjęcie

Rzeczpospolita: „Sprawa sędziego Starosty – RPO pisze do rzecznika dyscyplinarnego sędziów”


Udostępnij

„Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Michała Lasoty o dostosowanie podejmowanych czynności do przepisów obowiązującego prawa. Chodzi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Bartłomieja Starosty.” „Bartłomiej Starosta, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie oraz działacz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustita”,  został wezwany w lipcu 2019 r. w charakterze świadka w innej sprawie dyscyplinarnej przez […]


„Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów Michała Lasoty o dostosowanie podejmowanych czynności do przepisów obowiązującego prawa. Chodzi o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Bartłomieja Starosty.”

„Bartłomiej Starosta, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie oraz działacz Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustita”,  został wezwany w lipcu 2019 r. w charakterze świadka w innej sprawie dyscyplinarnej przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasotę. Ne stawił się , gdyż wezwanie nie spełniało wymogów określonych w art. 129 Kodeksu postępowania karnego. Nie podano w nim bowiem, do jakiej sprawy został wezwany; brakowało też wymaganych przez Kpk pouczeń o prawach świadka oraz o sankcji za nieusprawiedliwione niestawiennictwo.”

„Nawet jeśli osoba, do której kieruje się wezwanie posiada wykształcenie prawnicze, to nie zwalnia to organu z obowiązku stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i wykonywania obowiązków, które zostały na organ nałożone ustawowo – napisał RPO.”

Tekst pochodzi z portalu Rzeczpospolita.pl

Pełna treść artykułu: Rzeczpospolita: „Sprawa sędziego Starosty – RPO pisze do rzecznika dyscyplinarnego sędziów”

Zobacz też: Bartłomiej Starosta – Archiwum Represji