21 maja 2019

Rzeczpospolita_SN pyta TSUE o status 37 nowych sędziów_zdjęcie

Rzeczpospolita „Sąd Najwyższy pyta TSUE o status 37 nowych sędziów”


Udostępnij

„Izba Cywilna SN uważa, że powołując nowych sędziów Sądu Najwyższego, rażąco naruszono prawo. Jednocześnie SN skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, czy nowy tryb powoływania sędziów jest zgodny ze standardami unijnymi. Jak wskazał w ustnym uzasadnieniu uchwały sędzia SN Karol Weitz, władze, w szczególności prezydent, powinny zaczekać na zakończenie procedury odwoławczej od uchwał Krajowej Rady […]


„Izba Cywilna SN uważa, że powołując nowych sędziów Sądu Najwyższego, rażąco naruszono prawo. Jednocześnie SN skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE, czy nowy tryb powoływania sędziów jest zgodny ze standardami unijnymi.

Jak wskazał w ustnym uzasadnieniu uchwały sędzia SN Karol Weitz, władze, w szczególności prezydent, powinny zaczekać na zakończenie procedury odwoławczej od uchwał Krajowej Rady Sądowniczej, przedstawiających kandydatów na sędziów SN, oraz wziąć pod uwagę tymczasowy zakaz prowadzenia tej procedury wydany przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Zdaniem tego składu SN doszło do „rażącego i intencjonalnego naruszenia prawa polskiego” w zakresie systemu powoływania sędziów.

Sprawa Żurka

Kwestia ta wynikła w sprawie odwołania sędziego Waldemara Żurka, byłego rzecznika KRS, od decyzji nowej prezes krakowskiego Sądu Okręgowego o przeniesieniu go z II wydziału cywilno-odwoławczego do I wydziału cywilnego tego sądu. Sędzia Żurek wniósł też o wyłączenie z orzekania w tej sprawie sędziów obu nowych izb SN Kontroli Nadzwyczajnej oraz Dyscyplinarnej, powołanych na nowych zasadach, kwestionowanych przez część sędziów, w tym Żurka. (…)”

Tekst pochodzi z portalu rp.pl

Pełna treść: Rzeczpospolita „Sąd Najwyższy pyta TSUE o status 37 nowych sędziów”

Zobacz też: Waldemar Żurek – Archiwum Represji