5 listopada 2021

Rzeczpospolita.pl: „Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego. Powoływał się na orzeczenia TSUE i ETPCz”


Udostępnij

„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław W. Radzik ściga sędziego Macieja Ferka z Sądu Okręgowego w Krakowie za zakwestionowanie statusu sędziów. Ferek powoływał się na orzeczenia TSUE i ETPCz.” „Przypomnijmy, iż sędzia Maciej Ferek jest jednym z kilkunastu krakowskich sędziów, którzy w drugiej połowie września odmówili orzekania w składach wraz z sędziami wybranymi przez KRS w […]


„Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław W. Radzik ściga sędziego Macieja Ferka z Sądu Okręgowego w Krakowie za zakwestionowanie statusu sędziów. Ferek powoływał się na orzeczenia TSUE i ETPCz.”

„Przypomnijmy, iż sędzia Maciej Ferek jest jednym z kilkunastu krakowskich sędziów, którzy w drugiej połowie września odmówili orzekania w składach wraz z sędziami wybranymi przez KRS w obecnym składzie.”

„W październiku został zawieszony na miesiąc w czynnościach przez prezes sądu, bo kwestionował legalność decyzji wydanej przez nominata nowej KRS.”

„Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawelczyk-Woicka wydała zarządzenie, zgodnie z którym nakazano „natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka, gdyż wymaga tego powaga sądu oraz istotne interesy służby (dobro wymiaru sprawiedliwości), aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”. W czwartek 4 listopada Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych – sędzia Przemysław W. Radzik – wszczął postępowanie dyscyplinarne i przedstawił zarzuty popełnienia przewinień dyscyplinarnych.”

„Jak wynika z opublikowanego w piątek komunikatu, zarzuty dotyczą trzech postępowań, w których sędzia Maciej Ferek zakwestionował status sędziów powołanych przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Miał w ten sposób naruszyć przepis, „określający obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, a tym samym stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” (art. 82 par. 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych).”

Tekst pochodzi z portalu Rzeczpospolita.pl

Pełna treść artykułu: Rzeczpospolita.pl: „Zarzuty dyscyplinarne dla sędziego. Powoływał się na orzeczenia TSUE i ETPCz”