14 grudnia 2021

Rzeczpospolita.pl: „Izba Dyscyplinarna działa jak gdyby nigdy nic”


Udostępnij

„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła we wtorek rozpoznawać sprawę i decydować o dalszych losach sędziego Macieja Rutkiewicza z Elbląga. Chodzi o jego dalsze zawieszenie w czynnościach.” „Sędzia Rutkiewicz z Sądu Rejonowego w Elblągu został 9 listopada na miesiąc odsunięty od orzekania decyzją prezes tego sądu Agnieszki Walkowiak. Dlatego że umorzył sprawę przeciw prokurator nadzorującej śledztwo […]


„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego postanowiła we wtorek rozpoznawać sprawę i decydować o dalszych losach sędziego Macieja Rutkiewicza z Elbląga. Chodzi o jego dalsze zawieszenie w czynnościach.”

„Sędzia Rutkiewicz z Sądu Rejonowego w Elblągu został 9 listopada na miesiąc odsunięty od orzekania decyzją prezes tego sądu Agnieszki Walkowiak. Dlatego że umorzył sprawę przeciw prokurator nadzorującej śledztwo w sprawie Amber Gold. Uzasadniając orzeczenie, sędzia odwołał się do orzeczeń TSUE oraz uchwały trzech izb SN i uznał, że Izba Dyscyplinarna jest nielegalna, więc nie doszło do uchylenia prokuratorskiego immunitetu, nie ma więc zgody na jej oskarżenie. O umorzenie wnosiła sama zainteresowana prokurator.”

„9 grudnia sędzia wrócił do orzekania, 8 grudnia upłynął bowiem miesiąc przerwy w czynnościach sędziego zarządzony przez prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu na mocy art. 130 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych. Nie wpłynęła informacja o ewentualnym zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych na podstawie art. 130 § 3 tej ustawy – ustalono w biurze prasowym Sądu Okręgowego w Elblągu.”

„Okazuje się jednak, że sprawą sędziego zajęła się Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. We wtorek o godz. 10 rozpoczęła posiedzenie w składzie: sędziowie Małgorzata Bednarek, Jarosław Duś oraz ławnik Marek Molczyk. Po rozpoczęciu posiedzenia obrońcy sędziego Rutkiewicza (stawił się przed izbą) złożyli wniosek o odroczenie sprawy i wyznaczenie posiedzenia jawnego. Wniosek przepadł, ale niejednogłośnie, bo sędzia Duś opowiedział się za nim. Kolejny wniosek obrony: o wyłączenie sędziów Bednarek i Dusia wywołał dłuższą przerwę (zgodnie z procedurą musi go rozpoznać inny sędzia). Kilka razy zmieniano godzinę wznowienia, aż odroczono ją do środy. Ma to nastąpić o godz. 8.30.”

„Przed rozpoczęciem posiedzenia odbyły się pikiety poparcia dla sędziego Rutkiewicza. Wspierali go sędziowie z całej Polski.”

„Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał jasno, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezależnego sądu, i nakazał zaprzestanie jej działania. Tymczasem wciąż działa! Zajmuje się kolejnymi sprawami sędziów, którzy uznali, że to właśnie ID nie jest sądem i nie ma prawa do orzekania – przypomina Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.”

Tekst pochodzi z portalu Rzeczpospolita.pl

Pełna treść artykułu: Rzeczpospolita.pl: „Izba Dyscyplinarna działa jak gdyby nigdy nic”