3 kwietnia 2023

Red. Ewa Siedlecka o szykanach wobec sędziego Gąciarka


Udostępnij

Prezeska SO w Warszawie Joanna Przanowska-Tomaszek zastosowała nową szykanę wobec sędziego Piotra Gąciarka: zmieniła mu zakres czynności w ramach wydziału. Ma teraz zajmować się wykonywaniem wyroków wydanych przez sądy zagraniczne i egzekucją kosztów postępowania oraz kar zasądzonych w innych niż karne wydziałach.   Redaktorka Ewa Siedlecka w artykule dla Polityki określiła tę formę represji następująco: […]


Prezeska SO w Warszawie Joanna Przanowska-Tomaszek zastosowała nową szykanę wobec sędziego Piotra Gąciarka: zmieniła mu zakres czynności w ramach wydziału.

Ma teraz zajmować się wykonywaniem wyroków wydanych przez sądy zagraniczne i egzekucją kosztów postępowania oraz kar zasądzonych w innych niż karne wydziałach.

 

Redaktorka Ewa Siedlecka w artykule dla Polityki określiła tę formę represji następująco:

„Bolesność tej szykany polega przede wszystkim na tym, że o ile jako ścigany dyscyplinarnie i odsunięty od orzekania był prześladowany w sposób oczywisty, a o sprawiedliwość dla niego upominano się podczas wielu pikiet i demonstracji, o tyle zmiana zakresu czynności nie jest hasłem tak „nośnym” i nie nadaje się na solidarnościowe transparenty poruszające opinie publiczną. No bo jak to brzmi: „domagamy się przywrócenia sędziemu Gąciarkowi poprzedniego zakresu czynności?

Także Komisja Europejska formalnie nie bardzo może tę decyzje zakwestionować. W sprawie szykanowania postępowaniami dyscyplinarnymi i zawieszaniem w czynnościach wypowiedział się TSUE – że naruszają obowiązek państwa zapewnienia prawa do bezstronnego sądu. Podobnie w sprawie arbitralnego przenoszenia sędziów do innych wydziałów – tu sprawę w Trybunale Praw Człowieka wygrał sędzia Waldemar Żurek. Trybunał stwierdził, że przeniesienie do innego wydziału było formą represji, próbą uciszenia sędziego i naruszyło jego wolność słowa. W październiku zeszłego roku sprawę przed ETPCz wygrał sędzia Paweł Juszczyszyn: za szykanę i naruszenie Konwencji praw człowieka trybunał uznał zawieszenie sędziego w czynnościach.

 Te formy szykan zostały już więc osądzone. Zmiana zakresu czynności – nie. Więc i Komisji Europejskiej nie tak łatwo byłoby postawić polskiemu rządowi, w ramach przywracania praworządności, żądania wycofania się z takiego szykanowania”.

Link do artykułu poniżej:

https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2207178,1,szykana-miekka-nowy-bolesny-sposob-wladzy-pis-na-niepokornych-sedziow.read?src=mt&fbclid=IwAR3u4gZYPl5YUxdStUc5LypIBAgbXv_mhYEDvQtbasRE9IRrkyJvksgpaeM#lfwhdgumm0pzvdws11h