18 listopada 2021

Państwo, które karze – czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów – Raport KOS


Udostępnij

Oddajemy w Państwa ręce raport „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów” w uaktualnionej wersji. Poprzednie jego wydanie opublikowaliśmy w maju 2019 r. Jednym z celów istnienia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest monitorowanie i archiwizowanie przypadków wywierania nacisku na sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Archiwizowanie ich jest niezwykle […]


Oddajemy w Państwa ręce raport „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów” w uaktualnionej wersji. Poprzednie jego wydanie opublikowaliśmy w maju 2019 r.

Jednym z celów istnienia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest monitorowanie i archiwizowanie przypadków wywierania nacisku na sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Archiwizowanie ich jest niezwykle ważne, po to by zachować pamięć o tym jakimi metodami władza represjonowała sędziów i jaka była skala tych represji.

Ten raport to właśnie próba zgromadzenia możliwie największej liczby przypadków wywierania nacisku na polskich sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w sposób usystematyzowany – od strony rodzaju dolegliwości, które spotykają sędziów i prokuratorów w związku z działaniami władzy politycznej.

Od sześciu lat polski wymiar sprawiedliwości jest nieustannie zmieniany i osłabiany przez rządzących, licznymi nowelizacjami prawa, które wprost zmierzają do ograniczenia niezawisłości sędziowskiej i zwiększania wpływu władzy wykonawczej i ustawodawczej na władzę sądowniczą.

Ten stan rzeczy opisują Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 15 orzeczeniach, które do dziś zapadły w sprawach przeciwko polskiemu rządowi oraz wszystkie liczące się na świecie instytucje czy organizacje międzynarodowe. Wszystkie są zgodne w druzgocąco negatywnej ocenie działań polskich władz.

Bezpośrednimi wykonawcami deformacji wymiaru sprawiedliwości – według założeń rządzących – mieli być sędziowie, którzy w bezrefleksyjny i sprzeczny ze ślubowaniem sędziowskim sposób mieli stosować prawo. Niektórzy z nich rzeczywiście stali się beneficjentami zmian w sądownictwie, ale przytłaczająca większość, zgodnie z rolą jaką określa im Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, w dalszym ciągu w niezawisły sposób orzeka w zgodzie z prawem.

I to ci odważni sędziwie i prokuratorzy poddawani są nieustannym represjom, m.in. poprzez wszczynanie wobec nich postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i karnych, degradacje na niższe stanowiska, obniżanie ich wynagrodzenia finansowego, delegacje do odległych jednostek.

To właśnie im poświęcony jest niniejszy raport.

Raport nie jest kompletny. Już wiele miesięcy temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że pomimo naszych starań o archiwizację każdego publicznie ogłoszonego przypadku represji bądź presji zastosowanej wobec polskich sędziów i prokuratorów, skala zjawiska nasiliła się do tego stopnia, że nie jesteśmy już w stanie wychwycić i opisać każdego przypadku.

Na końcu raportu znajduje się lista prawników, którzy bezinteresownie i pro bono angażują się w obronę represjonowanych sędziów i prokuratorów. Ta lista, choć obszerna, z pewnością też nie jest kompletna.

Raport będzie uzupełniany tak długo, jak długo niezależność i niezawisłość polskich sędziów będzie naruszana. Zapraszamy, więc Państwa do jego lektury, ale też zgłaszania nowych przypadków wartych ujęcia w Archiwum Represji KOS.