21 sierpnia 2020

Prawo.pl: „Sędziowie widzą nadaktywność rzeczników dyscyplinarnych, ale bardziej tych z centrali, niż z sądów”


Udostępnij

„Sędziowie nie mają wątpliwości, że po wyborach prezydenckich rzecznicy dyscyplinarni stają się coraz aktywniejsi i to w stosunku do coraz większych grup spośród nich. Mówią wręcz o presji i zastraszaniu. Sami rzecznicy podkreślają, że sprawy są jednostkowe i wynikają z nadaktywności politycznej sędziów. Jest też pewien wyłom – ich lokalni zastępcy zdecydowanie mniej chętnie podejmują […]


„Sędziowie nie mają wątpliwości, że po wyborach prezydenckich rzecznicy dyscyplinarni stają się coraz aktywniejsi i to w stosunku do coraz większych grup spośród nich. Mówią wręcz o presji i zastraszaniu. Sami rzecznicy podkreślają, że sprawy są jednostkowe i wynikają z nadaktywności politycznej sędziów. Jest też pewien wyłom – ich lokalni zastępcy zdecydowanie mniej chętnie podejmują działania.”

„Dyskusję publiczną na ten temat pogłębiło niedawne pismo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego, sędziego Przemysława Radzika do zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy sądach okręgowych i apelacyjnych z prośbą o informacje, czy wszczęli postępowania wyjaśniające wobec sędziów-sygnatariuszy listu do OBWE. Chodzi o domniemanie naruszenia Konstytucji RP oraz kwestionowanie statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej przy SN. Jeśli tego nie zrobili, mają uzasadnić takie stanowisko.Sprawa dotyczy 1278 sędziów i jest jedną z kilku, o których było głośno w ostatnim czasie. Natomiast pod koniec lipca zarzuty dyscyplinarne usłyszało 14 sędziów, którzy nie wskazali w pisemnych oświadczeniach, że są członkami Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Rzecznik Radzik powołał się przy tym na nowelę ustaw sądowych, określaną w środowisku prawniczym jako ustawę kneblującą, na podstawie której sędziowie i prokuratorzy mieli do 14 marca składać oświadczenia o członkostwie m.in. w stowarzyszeniach.”

„Prawnicy oceniają, że to sprawy „uszyte” na efekt mrożący. Sędziowie mówią o zaostrzeniu kursu i próbie „wzięcia ich na polityczną smycz”. Z kolei sędzia Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny SSP w rozmowie z Prawo.pl podkreśla, że nie sądzi by czynności służbowe rzecznika dyscyplinarnego, bądź jego zastępców mogły skutkować takim efektem. – Nam chodzi wyłącznie o przestrzegania ustaw. Zagadnienie kursu, tendencji, sporu politycznego leży najzupełniej poza sferą naszych zainteresowań, przynajmniej do momentu gdy sędziowie nie zaczynają brać w tym udziału, łamiąc ustawę co się niestety coraz częściej zdarza – dodaje.”

Tekst pochodzi z portalu Prawo.pl

Pełna treść artykułu: Prawo.pl: „Sędziowie widzą nadaktywność rzeczników dyscyplinarnych, ale bardziej tych z centrali, niż z sądów”