18 lutego 2020

Prawo.pl: „Represje wobec prokuratora i sędziego za kwestionowanie statusu „nowego” sędziego”


Udostępnij

„Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu został odwołany ze stanowiska, bo nie wykonał polecenia, by wnosić o wyłączenie sędziów, którzy podważają status sędziów powołanych na wniosek nowej KRS. Natomiast „niewyłączony” sędzia ma postępowanie dyscyplinarne za zadanie pytanie prawnego SN w sprawie sędziego powołanego przez nową KRS.” „Decyzja dotycząca prokuratora Artura Barcelli miała być konsekwencją niezastosowania się do […]


„Prokurator Rejonowy w Zgorzelcu został odwołany ze stanowiska, bo nie wykonał polecenia, by wnosić o wyłączenie sędziów, którzy podważają status sędziów powołanych na wniosek nowej KRS. Natomiast „niewyłączony” sędzia ma postępowanie dyscyplinarne za zadanie pytanie prawnego SN w sprawie sędziego powołanego przez nową KRS.”

„Decyzja dotycząca prokuratora Artura Barcelli miała być konsekwencją niezastosowania się do polecenia Prokuratora Krajowego z 16 grudnia 2019 r., które nakazywało wszystkim prokuratorom składanie wniosków o wyłączanie sędziów, którzy podważają status sędziów powołanych na wniosek KRS, ukształtowanej w trybie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o KRS.”

„Barcella dostał polecenie wyłączenia sędziego, który 17 grudnia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu w sprawie sędziego powołanego przez nową KRS. Nie zrobił tego i poprosił o przełożonych o podanie podstawy prawnej tego polecenia. Odpowiedzi nie dostał, za to uruchomiono zaś wobec niego procedurę odwołania ze stanowiska.”

Tekst pochodzi z portalu Prawo.pl

Pełna treść artykułu: Prawo.pl: „Represje wobec prokuratora i sędziego za kwestionowanie statusu „nowego” sędziego”