21 czerwca 2022

Prawo.pl: Izba Dyscyplinarna zajmie się skargą na sędziego z koszulką „Konstytucja”


Udostępnij

„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpozna w środę 22 czerwca sprawę sędziego Doroty Lutostańskiej z Olsztyna w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu zarzutu konfliktu interesów. Chodzi o to, że sędzia obwiniona odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie manifestantów noszących koszulki z napisem Konstytucja. Także sama fotografowała się w takiej koszulce.” „Skarga ta wpłynęła do Izby Dyscyplinarnej w […]


„Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpozna w środę 22 czerwca sprawę sędziego Doroty Lutostańskiej z Olsztyna w kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej z powodu zarzutu konfliktu interesów. Chodzi o to, że sędzia obwiniona odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie manifestantów noszących koszulki z napisem Konstytucja. Także sama fotografowała się w takiej koszulce.”

„Skarga ta wpłynęła do Izby Dyscyplinarnej w marcu bieżącego roku, a skierowano ją na posiedzenie na 22 czerwca 2022 r. Jest to jedyna sprawa w tym tygodniu rozpoznawana w tej Izbie, która nie spadła z wokandy.
Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, który jako pierwszy rozpatrywał tę sprawę, umorzył postępowanie. Z tym orzeczeniem nie zgodzili się zarówno rzecznik dyscyplinarny, jak i Minister Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Sądownictwa i wnoszą o uchylenie tego orzeczenia.”

„W listopadzie 2018 r. sędzia Dorota Lutostańska utrzymała w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, dotyczące odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 63a par. 1 k.w. W sprawie tej obwinionymi były osoby, które zawiesiły na rzeźbach Bab Pruskich w Olsztynie koszulki z napisem „Konstytucja, Jędrek”. Sędzia Dorota Lutostańska uznała, że założenie koszulek z napisem Konstytucja na rzeźby Bab Pruskich nie było społecznie szkodliwe, zaś obwinieni chcieli w ten sposób zamanifestować swoje poglądy w debacie publicznej dotyczącej poszanowania standardów konstytucyjnych w Polsce.”

„Orzeczenie to spowodowało reakcję rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty, który uznał, że skoro sędzia podczas pamiątkowego zdjęcia miała na sobie koszulkę z napisem „Konstytucja”, to nie była bezstronna i nie powinna orzekać w tej sprawie. W związku z tym rzecznik sędziego Dorotę Lutostańską do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym sędzia miała wyjaśnić, dlaczego nie złożyła żądania wyłączenia od udziału w sprawie karnej dotyczącej ubrania w koszulki z napisem „Konstytucja” rzeźb Bab Pruskich.
Zdaniem rzecznika sędzia nie powinna orzekać w tej sprawie, gdyż sama miała na sobie koszulkę z takim napisem.”

Tekst pochodzi z portalu Prawo.pl

Pełna treść artykułu: Prawo.pl: Izba Dyscyplinarna zajmie się skargą na sędziego z koszulką „Konstytucja”