20 stycznia 2023

Postępowanie karne przeciwko prokurator Justynie Brzozowskiej umorzone!


Udostępnij

Dnia 20 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko prokurator Justynie Brzozowskiej. Podstawę umorzenia stanowił brak zezwolenia sądu na ściganie. Przyczyną postępowania jest wydane kilka lat temu przez prokurator Brzozowską postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej reprywatyzacji warszawskiej nieruchomości. Zdaniem prokurator, zebrany w sprawie materiał dowodowy nie stanowił […]


Dnia 20 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa umorzył postępowanie karne prowadzone przeciwko prokurator Justynie Brzozowskiej. Podstawę umorzenia stanowił brak zezwolenia sądu na ściganie.

Przyczyną postępowania jest wydane kilka lat temu przez prokurator Brzozowską postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie dotyczącej reprywatyzacji warszawskiej nieruchomości. Zdaniem prokurator, zebrany w sprawie materiał dowodowy nie stanowił wystarczających podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie.

W obecnej sytuacji jest to niezmiernie istotne orzeczenie. Sąd uznał, że Izba Dyscyplinarna, która zezwoliła na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prok. Brzozowską, nie zapewniała gwarancji rzetelnego postępowania określonej w Konstytucji RP i art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ponadto, Sąd w tym zakresie powołał się na zabezpieczenie TSUE wydane 15 lipca 2019 r. oraz uchwałę składu połączonych Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.(sygn. BSA I-4110-1/20).

Postanowienie nie jest prawomocne.