31 grudnia 2020

Polityka.pl: 13 sędziów wezwanych przez prokuraturę. „Presja i zastraszanie”


Udostępnij

„Czy po sędziach Morawiec i Tulei kolejnym grozi utrata immunitetu? Prokuratura wezwała na przesłuchanie 13 krakowskich sędziów, którzy orzekali w sprawie pozwu przeciw Prokuraturze Regionalnej. Szykowany zarzut: przekroczenie uprawnień. Krakowskimi sędziami zajął się specjalny Wydział Spraw Wewnętrznych powołany w Prokuraturze Krajowej. Na wezwaniach napisano o przesłuchaniu świadka w związku z przestępstwem z art. 231 kk […]


„Czy po sędziach Morawiec i Tulei kolejnym grozi utrata immunitetu? Prokuratura wezwała na przesłuchanie 13 krakowskich sędziów, którzy orzekali w sprawie pozwu przeciw Prokuraturze Regionalnej. Szykowany zarzut: przekroczenie uprawnień.

Krakowskimi sędziami zajął się specjalny Wydział Spraw Wewnętrznych powołany w Prokuraturze Krajowej. Na wezwaniach napisano o przesłuchaniu świadka w związku z przestępstwem z art. 231 kk – przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Cała trzynastka orzekała na różnych etapach w sądach trzech szczebli – rejonowym, okręgowym i apelacyjnym – w związku z pozwem, jaki przeciwko Prokuraturze Regionalnej w Krakowie wniósł prokurator Mariusz Krasoń.”

„Sprawa delegacji prokuratora Krasonia:

Jesienią zeszłego roku zainicjował on podjęcie przez zgromadzenie prokuratorów krakowskiej prokuratury uchwały wzywającej do zaprzestania politycznych nacisków na prokuratorów. Zaraz potem został delegowany – bez zgody, ze skutkiem natychmiastowym – do odległej o ponad 200 km Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Odczuł to jako represję i odwołał się do sądu pracy. Wniósł o zabezpieczenie powództwa: wstrzymanie delegacji do czasu rozpatrzenia sprawy.

Sędzia Jarosław Łukasik z wydziału pracy Sądu Okręgowego w Krakowie zastosował zabezpieczenie, stwierdzając, że delegacja nosi cechy nierównego traktowania, którego kodeks pracy zakazuje. Prokuratura zignorowała to postanowienie i nie wstrzymała delegacji Krasonia, za co sąd wymierzył karę 1 tys. zł za każdy dzień zwłoki. Prokuratura odwołała się od zabezpieczenia i od kary. Od tego czasu różne odpryski tej sprawy przeszły przez trzy instancje.

Sprawa samej delegacji nie została rozstrzygnięta, bo na kilka dni przed wyznaczonym terminem sędzia Łukasik i inni, którym przyszło się z nią zetknąć, dostali wezwania. Trzy sędzie z Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia – Marzenę Henrych, Sabinę Czech-Śmiałkowską i Katarzynę Rozwodę – przesłuchano 29 grudnia. Pod prokuraturą zebrało się w proteście z togami przewieszonymi przez ramię ok. 50 sędziów. Na ten dzień wezwano też sędziego Pawła Cyrana, ale był na zwolnieniu.

Poza tym wezwanie dostały Agata Pyjas-Luty, Monika Kowalska i Iwona Łuka-Kliszcz (w stanie spoczynku) z Sądu Apelacyjnego, wspomniany Jarosław Łukasik, Grażyna Baran, Urszula Pałkowska-Różycka i Dominika Augustyn z Sądu Okręgowego, asesor Sławomir Folusz i sędzia Sądu Rejonowego Aneta Tomasik. Przesłuchania są zaplanowane na 12 i 13 stycznia.”

Tekst pochodzi z portalu Polityka

Pełna treść artykułu: Polityka: 13 sędziów wezwanych przez prokuraturę. „Presja i zastraszanie”