23 kwietnia 2019

Raport KOS

Państwo, które karze – Raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS


Udostępnij

Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów.   Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych  zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce, które powstało, by wspólnie działać wtedy, gdy zagrożona jest niezawisłość sędziów i niezależność prawników. KOS powołaliśmy 4 czerwca […]


Państwo, które karze.

Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów oraz organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych  zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce, które powstało, by wspólnie działać wtedy, gdy zagrożona jest niezawisłość sędziów i niezależność prawników.

KOS powołaliśmy 4 czerwca 2018 roku w Warszawie, w 29. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. 4 czerwca, począwszy od 1989 roku, stał się symbolem demokracji oraz zmian w kierunku praworządności i państwa prawa. Był początkiem prac nad nową Konstytucją RP, która została uchwalona  2 kwietnia 1997 roku. Rozpoczął zmiany zarówno w wymiarze sprawiedliwości, jak i w każdym innym obszarze życia.

Co było powodem powołania KOS?

W październiku 2015 roku, po wyborach parlamentarnych i zwycięstwie partii Prawo i Sprawiedliwość, wartości istotne dla demokracji i trójpodziału władzy, z którymi kojarzy się 4 czerwca, zaczęły być stopniowo podważane przez przedstawicieli koalicji partii rządzących i jej zwolenników. Krok po kroku nadzór nad kolejnymi instytucjami władzy sądowniczej przejmowała władza wykonawcza. Politycy zaczęli ingerować w sądownictwo, podważać wyroki sądowe i powagę urzędu sędziego przez zmianę ustaw i szerzenie publicznie nieuzasadnionej krytyki wobec sędziów. Działania te, kontynuowane do tej pory, poważnie zagrażają niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

W 2018 roku weszły w życie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym, które pozwoliły na podejmowanie represyjnych działań wobec sędziów. Przyznały niemal nieograniczoną władzę w zakresie nadzoru nad systemem odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Ministrowi Sprawiedliwości. Powyższe ustawy w szczególny sposób zagrażają niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a co za tym idzie również niezależności adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

To właśnie te zmiany oraz chęć wspólnego przeciwstawienia się zagrożeniu  stały się impulsem do powołania Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS, który powstał by wspólnie, a więc silniej i w sposób skoordynowany, wspierać sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych, padających ofiarą represji i nacisków ze strony polityków oraz aby wspólnie przeciwstawić się działaniom władzy.


PDF do pobrania


Raport KOS_pl

Raport KOS_eng