17 lipca 2019

Raport_maj_zdjęcie

Państwo, które karze – Raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS [AKTUALIZACJA MAJ]


Udostępnij

„Państwo, które karze” to raport opracowany przez  Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Za jego pomocą monitorujemy i upubliczniamy wszystkie przypadki nacisków i represji wobec osób wykonujących zawody prawnicze. W aktualnej wersji raportu opisujemy przypadki 31 sędziów sądów powszechnych, Sędziów Sądu Najwyższego, 21 prokuratorów oraz 2 adwokatów. Raport jest stale aktualizowany, a jego najnowsza wersja zawsze umieszczana […]


„Państwo, które karze” to raport opracowany przez  Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS. Za jego pomocą monitorujemy i upubliczniamy wszystkie przypadki nacisków i represji wobec osób wykonujących zawody prawnicze. W aktualnej wersji raportu opisujemy przypadki 31 sędziów sądów powszechnych, Sędziów Sądu Najwyższego, 21 prokuratorów oraz 2 adwokatów.

Raport jest stale aktualizowany, a jego najnowsza wersja zawsze umieszczana jest na stronie internetowej KOS. Ze względu na dynamiczne działania Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, rzeczników dyscyplinarnych, sądów dyscyplinarnych oraz prokuratury każda kolejna wersja raportu znacząco różni się od poprzedniej.

Co nowego pojawiło się w aktualnej wersji raportu [MAJ]?

  • Wzrosła liczba spraw, w które zaangażowani są pełnomocnicy z ramienia KOS.
  • W raporcie pojawiło się 11 nowych sędziów, wobec których rzecznicy dyscyplinarni podjęli czynności wyjaśniające lub wszczęli postępowania dyscyplinarne.
  • Pojawiła się nowa grupa zawodowa, którą zainteresował się Prokurator Krajowy – adwokaci (dot. adw. Jacka Dubois oraz adw. Romana Giertycha).
  • Pojawiły się nowe sprawy dyscyplinarne, których wszczęcie było konsekwencją orzeczeń wydanych przez sądy (sędzia Alina Czubieniak, sędzia Irena Majcher).
  • Opisujemy nowy rodzaj presji wobec sędziów, tj. „Działania służb specjalnych przeciwko sędziom” (dot. sędzi Katarzyny Żaczek-Czech).
  • Uwzględniliśmy przypadek wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych wobec Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym (dot. sędzi Marioli Głowackiej).
  • Ze względu na rosnącą liczbę postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych wobec sędziów w związku z ich wypowiedziami medialnymi i komentarzami publicznymi poszerzyliśmy opis tego rodzaju nacisków i represji. Uwzględniliśmy sprawy nowych sędziów, tj. sędzię Alinę Czubieniak, sędziego Rafała Maciejewskiego, sędziego Cezarego Skwarę, sędziego Pawła Strumińskiego oraz sędzię Doroty Zabłudowskiej.
  • Pojawiły się nowe, negatywne wypowiedzi polityków wobec sędziów.
  • Uaktualniliśmy status toczących się już postępowań wyjaśniających i dyscyplinarnych. Zarówno wobec sędziów, jak i prokuratorów.