26 czerwca 2020

KOS_zdjęcia

Opinia KOS wz. z prowadzoną kampanią prezydencką


Udostępnij

 Warszawa, 26 czerwca 2020 r.  Opinie KOS (29(5)/2020) Każda kampania wyborcza to dynamiczne wystąpienia kandydatów, zażarte debaty oraz tysiące banerów, ulotek i spotów. Język, jakim w okresie kampanii posługują się kandydaci i ich sztaby, bywa ostry i przepełniony wyrazistymi porównaniami. Nie ma w tym nic niestosownego. Demokracja to przecież także mobilizacja obywateli i wymiana opinii […]


 Warszawa, 26 czerwca 2020 r. 

Opinie KOS (29(5)/2020)

Każda kampania wyborcza to dynamiczne wystąpienia kandydatów, zażarte debaty oraz tysiące banerów, ulotek i spotów. Język, jakim w okresie kampanii posługują się kandydaci i ich sztaby, bywa ostry i przepełniony wyrazistymi porównaniami. Nie ma w tym nic niestosownego. Demokracja to przecież także mobilizacja obywateli i wymiana opinii o ważnych sprawach publicznych – a to może mieć miejsce jedynie w warunkach zapewniających wolność słowa i pluralizm mediów.

Niemniej, także w okresie wyborczym, wszyscy zaangażowani w kampanię zobowiązani są do przestrzegania prawa. Dotyczy to przede wszystkim polityków piastujących różne funkcje i stanowiących zaplecze kandydatów oraz mediów jako ważnych instytucji życia publicznego, kształtujących postawy wielu obywateli.

W tym duchu polski ustawodawca przewidział tzw. tryb wyborczy, którego celem jest zapewnienie rzetelnej agitacji na rzecz kandydatów lub przeciwko ich konkurentom. W przypadku, gdy walka o głosy oparta jest na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, kandydaci i ich komitety mogą zwrócić się do sądu o ochronę, który może nakazać m.in. publikację sprostowania. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości z oburzeniem odnotowuje, że prowadzone w tym trybie postępowania, niezależnie od ich ostatecznego wyniku, są okazją do kolejnych ataków przeprowadzanych przez polityków i publicystów na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.  

Wiązanie treści rozstrzygnięcia sądu z kwestiami rodzinnymi, określenia w stylu „rozgrzany sędzia” i uzasadnianie przegranej w sprawie koniecznością dalszych zmian w sądownictwie stanowią naruszenie niezawisłości sędziowskiej i mają negatywny wpływ na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości przez obywateli, co rzutuje na ich prawo do sądu.

Od kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej i ich sztabów, a także od mediów, oczekujemy pełnego poszanowania prawa i powstrzymania się od wypowiedzi, które mogą podważać niezależność sądów i stawiać wymiar sprawiedliwości w negatywnym świetle – szczególnie w sytuacji, gdy takie opinie nie mają najmniejszego poparcia w rzeczywistości. Przypominamy, że nie tylko w okresie kampanii wyborczej debata publiczna powinna opierać się na rzetelności i szacunku do praw i wolności obywateli.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Opinia KOS 29(5)/2020