24 kwietnia 2020

KOS_zdjęcia

Opinia KOS wz. wyciekiem danych osobowych z platformy administrowanej przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury


Udostępnij

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.  Opinie KOS (27(3)/2020) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem odnotował informację dotyczącą utraty wrażliwych danych osobowych prawie 51 tysięcy osób: sędziów, prokuratorów i pracowników sądów. Dane osobowe wyciekły z platformy administrowanej przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.  W komunikacie z dnia 15 kwietnia […]


Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. 

Opinie KOS (27(3)/2020)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem odnotował informację dotyczącą utraty wrażliwych danych osobowych prawie 51 tysięcy osób: sędziów, prokuratorów i pracowników sądów. Dane osobowe wyciekły z platformy administrowanej przez Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), nadzorowanej przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. 

W komunikacie z dnia 15 kwietnia 2020 r. wydanym w trybie art. 34 RODO Dyrektor  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury poinformowała o naruszeniu ochrony danych osobowych użytkowników Platformy Szkoleniowej KSSiP, w wyniku którego dane te zostały upublicznione i są ogólnodostępne. 

Oprócz tej informacji i rekomendacji dla pokrzywdzonych, aby na własny koszt zajęli się usuwaniem skutków wycieku, poinformowano opinię publiczną jedynie o zawiadomieniu prokuratury, której zwierzchnikiem jest ten sam minister sprawiedliwości. 

W tym wypadku aparat państwa, w osobach ministra sprawiedliwości i dyrektora KSSiP, który wyrządził szkodę tysiącom ludzi, pozostawił ich samym sobie. 

Konsekwencje tego zdarzenia są szczególnie groźne dla sędziów i prokuratorów, których oświadczenia majątkowe od kilku lat są jawne. Powiązanie ich z danymi utraconymi przez KSSiP, może powodować wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa i doprowadzić do działań na szkodę tych osób. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, dostrzegając zagrożenie dla sędziów, prokuratorów i innych osób związanych z wymiarem sprawiedliwości i występując w ich interesie, domaga się natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych zaniedbania i narażenia pokrzywdzonych tym działaniem na konsekwencje majątkowe i osobiste, w tym wobec ministra sprawiedliwości.

Komitet Obrony Sprawiedliwości domaga się również podjęcia systemowych działań zmierzających do zabezpieczenia pokrzywdzonych, takich chociażby jak grupowe zabezpieczenie ich w Biurze Informacji Kredytowej i podjęcie innych, niezbędnych czynności.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

 


PDF do pobrania


Opinia KOS (27(3)/2020)