26 listopada 2019

sąd_zdjecie

Opinia KOS wz. działaniami podjętymi wobec Sędziów Krystiana Markiewicza, Moniki Ciemięgi, Katarzyny Kałwak, Moniki Frąckowiak i Bartłomieja Starosty


Udostępnij

„Zarzuty wobec Prezesa „Iustitii” Krystiana Markiewicza dotyczą uchybienia godności urzędu sędziego poprzez: – odniesienie się w oświadczeniu (12 września 2019 r.) do prowadzonego przez Rzeczników Dyscyplinarnych postępowania w sprawie tzw. „afery hejterskiej” – organizowania i zamieszczania w komunikatorach i portalach internetowych wpisów naruszających § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów,  – odmowę stawienia […]


„Zarzuty wobec Prezesa „Iustitii” Krystiana Markiewicza dotyczą uchybienia godności urzędu sędziego poprzez:

– odniesienie się w oświadczeniu (12 września 2019 r.) do prowadzonego przez Rzeczników Dyscyplinarnych postępowania w sprawie tzw. „afery hejterskiej” – organizowania i zamieszczania w komunikatorach i portalach internetowych wpisów naruszających § 23 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów, 

– odmowę stawienia się na wezwanie Rzeczników w charakterze świadka i składania zeznań oraz nakłaniania innych sędziów do takich zachowań.”

„Pozostałym sędziom wymienionym w komunikacie Rzecznika zarzuca się uchybienie godności urzędu sędziego poprzez zadeklarowanie odmowy stawiennictwa z powołaniem się na oświadczenie Prezesa „Iustitii”, a sędziemu Bartłomiejowi Staroście uchybienie godności urzędu sędziego poprzez świadome trzykrotne niewykonywanie obowiązku stawiennictwa na wezwanie Rzecznika Dyscyplinarnego.”

Pełna treść oświadczenia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS 24(11)/2019