30 kwietnia 2020

Opinia KOS wz. działaniami podjętymi wobec prokurator Ewy Wrzosek


Udostępnij

Warszawa, 30 kwietnia 2020 r.  Opinie KOS (28(4)/2020) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez […]


Warszawa, 30 kwietnia 2020 r. 

Opinie KOS (28(4)/2020)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Mokotowa w Warszawie. Prokurator Ewa Wrzosek podjęła decyzję procesową o wszczęciu postępowania karnego w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez podjęcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku, w okresie ogłoszonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (PR 3 Ds. 589/2020). 

Prokurator Ewa Wrzosek wszczęła postępowanie na skutek zawiadomienia osoby prywatnej. Celem postępowania miało być ustalenie, czy podejmowane czynności zmierzające do przeprowadzenia wyborów prezydenckich stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia zgłaszającego ze względu na ogłoszony na terytorium kraju stan epidemii, czyli w istocie sprawdzenie, czy przeprowadzenie wyborów nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu nas wszystkich. 

Prokurator Ewa Wrzosek podkreśliła, że zawiadomienie było impulsem do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, które „zgodnie z przepisami procedury karnej należy przeprowadzić, jeżeli chce się uzyskać stosowne informacje, które uzasadniają podjęcie [dalszych] decyzji”. Po kilku godzinach od wszczęcia postępowanie zostało umorzone przez jej przełożoną Edytę Dudzińską, pełniącą funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie, która tym samym udaremniła próbę zweryfikowania czy organizacja wyborów w obecnym czasie jest  bezpieczna  dla ogółu obywateli. 

Wobec Pani Prokurator Ewy Wrzosek Prokurator Krajowy polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które stanowi próbę wywarcia presji oraz zastraszenia, zarówno jego, jak i innych prokuratorów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uważa, że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora, który działając w zgodzie ze złożonym ślubowaniem i zasadami działania na rzecz obywateli, dokonuje czynności będących w zgodzie z obowiązującym prawem i interesem społecznym stanowi próbę wywarcia presji i zastraszenia go.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS domaga się zaprzestania represji w stosunku do niezależnych prokuratorów i podejmowania działań zmierzających do podporządkowania prokuratury politycznym celom. 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Opinia 28(4)/2020