17 października 2020

KOS_zdjęcia

Opinia KOS ws. zatrzymania adw. Romana Giertycha


Udostępnij

 Warszawa, 17 października 2020 r.  Opinie KOS (33(9)/2020) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z najwyższym niepokojem odnotowuje wzmożone działania przedstawicieli władzy państwowej podejmowane wobec sędziów i prokuratorów, a ostatnio również wobec adwokatów, krytycznie odnoszących się do sposobów sprawowania władzy przez aktualną większość rządzącą. Zatrzymanie adwokata Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek Prokuratury Regionalnej w […]


 Warszawa, 17 października 2020 r. 

Opinie KOS (33(9)/2020)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z najwyższym niepokojem odnotowuje wzmożone działania przedstawicieli władzy państwowej podejmowane wobec sędziów i prokuratorów, a ostatnio również wobec adwokatów, krytycznie odnoszących się do sposobów sprawowania władzy przez aktualną większość rządzącą.

Zatrzymanie adwokata Romana Giertycha przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, w przeddzień posiedzenia w sprawie aresztowej, w której pan mecenas występuje jako obrońca, budzi szereg wątpliwości z punktu widzenia standardów ochrony praw człowieka.

Szczególnie istotnym z punktu widzenia ochrony praw i wolności konstytucyjnych, w tym poufności informacji przekazywanych adwokatowi przez klienta, jest naruszenie tajemnicy adwokackiej poprzez przystąpienie do przeszukania kancelarii pod nieobecność adwokata i bez obecności przedstawiciela Okręgowej Rady Adwokackiej.

Zatrzymanie adwokata podczas pełnienia czynności zawodowych oraz powód tego zatrzymania w sposób oczywisty nie realizują celów postępowania karnego.

Podczas zatrzymania adw. Roman Giertych zasłabł i następnie został hospitalizowany. Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS podkreśla, że podejmowanie czynności przesłuchania wobec osoby, która znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, może wypełniać znamiona tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania określonego w art. 40 Konstytucji RP i art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Podjęte wobec mecenasa Romana Giertycha czynności zmierzają do zastraszenia, pozyskania materiałów objętych tajemnica adwokacką i odwrócenia uwagi opinii publicznej od nieudolności organów państwowych w rozwiązywaniu problemów związanych z epidemią.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS ze szczególną uwagą będzie śledził dalsze działania władzy w tej sprawie.

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administarcyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Opinia KOS 33(9)/2020