12 listopada 2020

KOS_zdjęcia

Opinia KOS ws. pogarszającej się sytuacji w wymiarze sprawiedliwości spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2


Udostępnij

 Warszawa, 12 listopada 2020 r.  Opinie KOS (35(11)/2020) Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację w wymiarze sprawiedliwości spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2. Przez ponad 8 miesięcy od stwierdzenia pierwszego zakażenia władze nie zaproponowały żadnych skutecznych rozwiązań umożliwiających ograniczenie wpływu epidemii na pracę sądów. Wielomiesięczne zaniechania rządzących przekładają się w konsekwencji na ograniczenie […]


 Warszawa, 12 listopada 2020 r. 

Opinie KOS (35(11)/2020)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS z niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację w wymiarze sprawiedliwości spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2. Przez ponad 8 miesięcy od stwierdzenia pierwszego zakażenia władze nie zaproponowały żadnych skutecznych rozwiązań umożliwiających ograniczenie wpływu epidemii na pracę sądów. Wielomiesięczne zaniechania rządzących przekładają się w konsekwencji na ograniczenie prawa każdego do rozpoznania jego sprawy w rozsądnym terminie.

W ślad za wieloma środowiskami prawniczymi, zwracamy uwagę na następujące zaniedbania władzy, które mają swój wymierny skutek w trakcie pandemii:

  1. brak powszechnej digitalizacji akt spraw sądowych oraz możliwości ich prowadzenia w formie elektronicznej;
  2. brak możliwości zdalnego przeglądania akt przez strony i przekazywania ich w takiej formie między sądami;
  3. brak możliwości wnoszenia i doręczania pism za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  4. niejednolite zasady dotyczące organizacji posiedzeń sądów w formie zdalnej;
  5. niejednolite zasady dotyczące świadczenia pracy zdalnej przez sędziów i pracowników sądów;
  6. brak zasad dotyczących zdalnego informowania stron o zmianie terminów rozpoznania spraw;
  7. brak możliwości sprawnego zastępowania sędziego przydzielonego do sprawy w przypadku kwarantanny lub izolacji i poinformowania o tym stron;
  8. ograniczone wsparcie informatyczne dla sądów;
  9. brak spójnej polityki informacyjnej dotyczącej ograniczeń w pracy sądów w czasie pandemii.

W okresie epidemii i znacznego obniżenia zasobów kadrowych w sądach, każda ze wskazanych przez nas kwestii rzutuje bezpośrednio na długość rozpatrywania spraw. Skutkiem zaniedbań rządzących będą wieloletnie zaległości, które – biorąc pod uwagę liczbę niezałatwionych spraw sprzed pandemii – jeszcze bardziej przyczynią się do obniżenia sprawności sądów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do pilnego zajęcia się wskazanymi przez nas zagadnieniami i podjęcia działań, które w jak największym stopniu ograniczą negatywny wpływ epidemii na prawo do sądu.

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów


PDF do pobrania


Opinia 35(11)/2020