25 kwietnia 2021

KOS_zdjęcia

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. nie wyrażenia zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei


Udostępnij

 Warszawa, 25 kwietnia 2021 r.  Opinie KOS (39(3)/2021) 22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jednocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu immunitetu.  Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa do postępowania, […]


 Warszawa, 25 kwietnia 2021 r. 

Opinie KOS (39(3)/2021)

22 kwietnia 2021 r. Izba Dyscyplinarna działająca w budynku Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na zatrzymanie i siłowe doprowadzenie na przesłuchanie sędziego Igora Tulei jednocześnie kwestionując w ustnych motywach rozstrzygnięcia zasadność uchylenia sędziemu immunitetu. 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS zwraca uwagę, że w demokratycznym państwie prawa do postępowania, jakie ma miejsce w sprawie sędziego Igora Tulei, w ogóle by nie doszło, a żaden niezależny sąd nie uchyliłby w takich okolicznościach sędziemu immunitetu.

Podkreślamy, że wskutek czwartkowego rozstrzygnięcia sytuacja sędziego Igora Tulei nie uległa zmianie – sędzia nadal jest pozbawiony możliwości orzekania i otrzymuje znacząco obniżone wynagrodzenie, a wydający je organ nadal funkcjonuje bezprawnie wbrew postanowieniu TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych oraz zarządzenia byłej Pierwszej Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf o zawieszeniu jej funkcjonowania.

Z dezaprobatą zauważamy, że będąca skutkiem podejmowanych w ostatnich latach inicjatyw ustawodawczych rzeczywistość prawna, w której funkcjonuje i wydaje decyzje Izba Dyscyplinarna, coraz bardziej oddała się od porządku Konstytucyjnego w Polsce.

Przypominamy, że prokuratura, która już zapowiedziała, że zaskarży czwartkową decyzję ID, zarzuca sędziemu Tulei przekroczenie uprawnień polegające na ujawnieniu informacji ze śledztwa poprzez dopuszczenie dziennikarzy do udziału w postępowaniu sądowym dotyczącym posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 r. Sędzia Igor Tuleya, konsekwentnie odmawia stawienia się w prokuraturze gdyż nie uznaje Izby Dyscyplinarnej jako sądu oraz ważności decyzji podejmowanych przez tę izbę. Jego stanowisko potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w orzeczeniu z 24 lutego 2021 r. (Sygn. akt II AKz 1394/20), w którym stwierdził, że „Igor Tuleya jest nieprzerwanie sędzią sądu powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, z przypisanym do tego urzędu immunitetem i prawem do orzekania”.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się ściganiu niezawisłych sędziów za podejmowane przez nich czynności orzecznicze i podkreśla, że sędzia Igor Tuleya nie popełnił przestępstwa. Ujawnienie przez sąd na jawnym posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa, materiałów z postępowania przygotowawczego, nie może zostać zakwalifikowane jako rozpowszechnianie informacji z postępowania przygotowawczego (tj. przestępstwo z art.241 k.k.), gdyż ma to miejsce podczas postępowania sądowego i upublicznienia tych informacji dokonał uprawniony do tego organ.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stoi na stanowisku, że zarówno sposób procedowania przypominający opisy procesów w państwach autorytarnych, jak i zaostrzenie działań przeciwko niezależności sądów, niezawisłości sędziów i praworządności prowadzonych przez władzę polityczną stanowią przejaw represji wobec niezawisłych sędziów krytycznie nastawionych do zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości, którzy publicznie wyrażają negatywne opinie co do stanu praworządności w kraju.

 

Partnerzy KOS:

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego 

Stowarzyszenie Amnesty International 

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 

Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris