25 grudnia 2020

Onet.pl: „Ziobro przegrał proces z warszawską sędzią. Sąd Najwyższy rozpatrzy skargę kasacyjną”


Udostępnij

„Sąd Najwyższy zajmie się skargą kasacyjną ministra sprawiedliwości w przegranym przez niego procesie o naruszenie dóbr osobistych z warszawską sędzia Justyną Koską-Janusz – dowiedziała się PAP w Sądzie Najwyższym.” „Skargę kasacyjną ministra sprawiedliwości-skarbu państwa w tej sprawie Sąd Najwyższy postanowił przyjąć do rozpoznania w listopadzie. Termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.Chodzi o proces cywilny, który […]


„Sąd Najwyższy zajmie się skargą kasacyjną ministra sprawiedliwości w przegranym przez niego procesie o naruszenie dóbr osobistych z warszawską sędzia Justyną Koską-Janusz – dowiedziała się PAP w Sądzie Najwyższym.”

„Skargę kasacyjną ministra sprawiedliwości-skarbu państwa w tej sprawie Sąd Najwyższy postanowił przyjąć do rozpoznania w listopadzie. Termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.Chodzi o proces cywilny, który sędzia Justyna Koska-Janusz wytoczyła ministrowi sprawiedliwości-skarbowi państwa o naruszenie jej dóbr osobistych po publikacji oświadczenia resortu sprawiedliwości z października 2016 r. ws. skrócenia jej delegacji do sądu okręgowego. Sędzia poczuła się urażona oświadczeniem resortu.”

„W październiku 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł prawomocnie, że minister sprawiedliwości musi przeprosić sędzię Justynę Koskę-Janusz za naruszenie jej dóbr osobistych. W ocenie tego sądu, działanie ministra sprawiedliwości poprzez publikację komunikatu stanowiło „publiczną wypowiedź władzy wykonawczej ingerującą w wykonywanie władzy sądowniczej przez konkretnego sędziego”.

„W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano, że sąd I instancji prawidłowo słusznie uznał, iż komunikat MS narusza dobra osobiste sędzi Koski-Janusz. „Bez wątpienia nie sposób nie dostrzegać, że łącznie cała wypowiedź stawia powódkę jednoznacznie w złym świetle i ma charakter dyskredytujący (…) Generalnie przepisy prawa nie przewidują kompetencji ministra sprawiedliwość do publicznej krytyki pracy sędziego, a tym bardziej krytyki nieuzasadnionej, naruszającej dobra osobiste sędziego” – podkreślił sąd.”

Tekst pochodzi z portalu Onet.pl

Pełna treść artykułu: Onet.pl: „Ziobro przegrał proces z warszawską sędzią. Sąd Najwyższy rozpatrzy skargę kasacyjną”