2 maja 2019

Onet_Rzecznik dyscyplinarny ściga innego rzecznika_zdjęcie

Onet.pl „Rzecznik dyscypliny ściga innego rzecznika. W tle sprawa „żony Jaśkowiaka”


Udostępnij

„Mariolę Głowacką, sędzię sądu apelacyjnego w Poznaniu, pełniącą funkcję lokalnego rzecznika dyscyplinarnego, czekać ma dyscyplinarka. Powód? Odmówiła wszczęcia postępowania wobec sędziego, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania, a tym samym – według zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty – mogła dopuścić się przewinienia służbowego. Przypomnijmy, że żona Jacka Jaśkowiaka, mówiąc o obecnej władzy, publicznie użyła wulgaryzmów. Decyzja […]


„Mariolę Głowacką, sędzię sądu apelacyjnego w Poznaniu, pełniącą funkcję lokalnego rzecznika dyscyplinarnego, czekać ma dyscyplinarka. Powód? Odmówiła wszczęcia postępowania wobec sędziego, który uniewinnił żonę prezydenta Poznania, a tym samym – według zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty – mogła dopuścić się przewinienia służbowego. Przypomnijmy, że żona Jacka Jaśkowiaka, mówiąc o obecnej władzy, publicznie użyła wulgaryzmów.

Decyzja o dyscyplinarce dla sędzi Marioli Głowackiej, pełniącej funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, zapadła w urzędzie centralnego rzecznika dyscypliny 14 kwietnia.

– Pan Michał Lasota, zastępca sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego poinformował, że stawia sędzi Głowackiej zarzut popełnienia przewinienia służbowego z art. 107 par. 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej – USP-red.) – mówi Onetowi prezes SA w Poznaniu, sędzia Andrzej Daczyński.

– Chodzi o to, że – zdaniem zastępcy rzecznika – sędzia Głowacka, która 5 listopada odmówiła wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Sławomira Jęksy, sędziego SO w Poznaniu, „rażąco naruszyła art. 114 par. 9 USP” – cytuje fragment pisma od zastępcy rzecznika dyscypliny prezes SA w Poznaniu.

Onet poznał dokładną treść pisma od Michała Lasoty. Czytamy w nim, że działanie sędzi Głowackiej „rażąco naruszyło art. 114 par 9 USP, albowiem żądanie podjęcia czynności wyjaśniających w tej sprawie nie pochodziło od podmiotów wymienionych w art. 114 par. 1 USP, co po wniesieniu przez Ministra Sprawiedliwości sprzeciwu od wymienionego wyżej postanowienia implikowało konieczność wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu SO Sławomirowi Jęksie”. (…)”

Tekst pochodzi z portalu Onet.pl

Pełna treść: Onet.pl „Rzecznik dyscypliny ściga innego rzecznika. W tle sprawa „żony Jaśkowiaka”

Zobacz też:

Sławomir Jęksa – Archiwum Represji

Onet.pl „To już inkwizycja. Rzecznik dyscyplinarny ściga… rzecznika dyscyplinarnego”