29 listopada 2019

Onet.pl: „Postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Juszczyszynowi z Olsztyna”


Udostępnij

„Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi z Olsztyna, którego minister Zbigniew Ziobro odwołał z delegacji. W opublikowanym komunikacie zarzuca się sędziemu „działanie na szkodę państwa”.” „Rzecznik Dyscyplinarny w opublikowanym komunikacie w ten sposób uzasadnia wszczęcie postępowania: „[Sędzia Paweł Juszczyszyn] przekroczył swoje uprawnienia (…), jako funkcjonariusz […]


„Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi z Olsztyna, którego minister Zbigniew Ziobro odwołał z delegacji. W opublikowanym komunikacie zarzuca się sędziemu „działanie na szkodę państwa”.”

„Rzecznik Dyscyplinarny w opublikowanym komunikacie w ten sposób uzasadnia wszczęcie postępowania: „[Sędzia Paweł Juszczyszyn] przekroczył swoje uprawnienia (…), jako funkcjonariusz publiczny (…) doprowadził do wydania bez podstawy prawnej postanowienia, którym nakazano Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów (…)”. Dokumenty, o których mowa w komunikacie, to listy poparcia do nowej KRS, których zażądał sędzia Juszczyszyn od Kancelarii Sejmu.”

Tekst pochodzi z portalu Onet.pl

Pełna treść artykułu: Onet.pl: „Postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziemu Juszczyszynowi z Olsztyna”

Zobacz też: Paweł Juszczyszyn – Archiwum Represji