16 czerwca 2022

Onet.pl: „Jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego Żurka”


Udostępnij

„Według ETCzP, Polska naruszyła prawo dostępu do sądu oraz wolność ekspresji sędziego Waldemara Żurka. Trybunał zasądził na jego rzecz łącznie 25 tys. euro tytułem zadośćuczynienia. Trybunał uznał, że działania polskich władz, zwłaszcza CBA, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przełożonej Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego, który próbował bronić […]


Według ETCzP, Polska naruszyła prawo dostępu do sądu oraz wolność ekspresji sędziego Waldemara Żurka. Trybunał zasądził na jego rzecz łącznie 25 tys. euro tytułem zadośćuczynienia. Trybunał uznał, że działania polskich władz, zwłaszcza CBA, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przełożonej Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego, który próbował bronić praworządności oraz niezależności sędziowskiej.”

„W uzasadnieniu wyroku napisano, że działania służb i instytucji państwowych miały na celu wywołanie „efektu mrożącego” — nie tylko wobec sędziego Żurka, ale także innych sędziów uczestniczących w debacie publicznej. Dodatkowo trybunał podkreślił, że wolność ekspresji sędziów w zakresie dotyczącym funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może przerodzić się w obowiązek wypowiadania się w obronie praworządności i niezależności sędziowskiej, gdy wartości te staną się zagrożone.”

„Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek zarzucił Polsce, że pozbawiono go prawa do sądu, a także naruszono jego prawo do wolności słowa. Chodzi o przerwanie przed końcem kadencji funkcjonowania „starej” KRS, której sędzia Żurek był rzecznikiem.”

Tekst pochodzi z portalu Onet.pl

Pełna treść artykułu: Onet.pl: „Jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziego Żurka”