30 maja 2022

Onet.pl: „Atak rzeczników dyscypliny na sędziego Żurka.”


Udostępnij

„Aż 64 zarzuty dyscyplinarne postawili dziś sędziemu Waldemarowi Żurkowi rzecznicy dyscypliny Piotr Schab i Michał Lasota. Nie wykluczają też, że zawiadomią prokuraturę, bo twierdzą, że Żurek dopuścił się „fałszu orzeczeń”. Chodzi o to, że daty na niektórych decyzjach sądu są tożsame z datami, kiedy Żurek był obecny na posiedzeniach KRS w Warszawie. Tymczasem orzeka w […]


„Aż 64 zarzuty dyscyplinarne postawili dziś sędziemu Waldemarowi Żurkowi rzecznicy dyscypliny Piotr Schab i Michał Lasota. Nie wykluczają też, że zawiadomią prokuraturę, bo twierdzą, że Żurek dopuścił się „fałszu orzeczeń”. Chodzi o to, że daty na niektórych decyzjach sądu są tożsame z datami, kiedy Żurek był obecny na posiedzeniach KRS w Warszawie. Tymczasem orzeka w Krakowie.”

  • — Oni realizują klasyczną sowiecką zasadę: „mamy Żurka, musimy znaleźć na niego paragraf” — mówi Onetowi sam sędzia Żurek
  • Rzecznicy postawili sędziemu Żurkowi 64 zarzuty dyscyplinarne. W trakcie konferencji okazało się jednak, że chodzi o zaledwie około 10 wyroków, reszta spraw to postanowienia sądu, czyli decyzje niższej wagi
  • Rzecznicy nie odpowiedzieli na pytanie, czy z faktu niewłaściwej daty na danym wyroku wynikać miałaby jego nieważność. Nie podali też, czy ktokolwiek został w wyniku wpisania tej potencjalnie błędnej daty pokrzywdzony
  • Postępowanie prowadzi zastępca rzecznika dyscypliny Michał Lasota. Jak wynika z informacji Onetu i OKO.press był on członkiem grupy Kasta/Antykasta na WhatsAppie, gdzie kilka razy uczestnicy rozmów snuli plany, jak zaszkodzić sędziemu Żurkowi, który walczy o niezależność sądów
  • To właśnie Lasota miał z entuzjazmem przyjąć wydane na grupie polecenie Łukasza Piebiaka, by „utłukł kaściaka”. Jako „kaściaków” uczestnicy Kasty/Antykasty nazywali sędziów krytycznych wobec wdrażanych przez Zjednoczoną Prawicę zmian

„Akcja szukania na niego haków w aktach starych spraw trwa od zeszłego roku. Właśnie wtedy, wiosną 2021 r., zastępca rzecznika dyscypliny Michał Lasota zażądał z macierzystego sądu Żurka, czyli krakowskiego Sądu Okręgowego akt 122 spraw z lat 2012-2018, kiedy to Żurek był członkiem KRS — o czym pisało OKO.press.

Właśnie na podstawie analizy tych akt zastępca rzecznika Lasota oraz jego przełożony Schab postanowili postawić sędziemu Żurkowi 64 zarzuty dyscyplinarne. Nie wykluczają też, że zawiadomią prokuraturę, bo twierdzą, że sędzia rzekomo dopuścił się „fałszu orzeczeń”. Chodzi o to, że daty na części decyzji sądu są tożsame z datami, kiedy sędzia Żurek był obecny na posiedzeniach KRS w Warszawie. Tymczasem orzeka w Krakowie.

Rzecznicy twierdzą więc, że sędzia Żurek podpisywał się pod decyzjami sądu z nieprawdziwymi datami. Tyle że — jak się okazało — w większości przypadków chodziło nie o wyroki, a o decyzje niższej rangi, czyli postanowienia sądu.”

Tekst pochodzi z portalu Onet.pl

Pełna treść artykułu: Onet.pl: „Atak rzeczników dyscypliny na sędziego Żurka.”