4 marca 2019

Onet_Obraza majestatu sędziowskiego rzecznika dyscypliny_zdjęcie

Onet „Obraza majestatu” sędziowskiego rzecznika dyscypliny. Będzie dyscyplinarka za krytyczna odpowiedź sędziego?”


Udostępnij

„Sędzia z poznańskiego Sądu Okręgowego Sławomir Jęksa, który uniewinnił żonę prezydenta miasta za publiczne użycie wulgaryzmów, ma już postępowanie dyscyplinarne, bo jego wyrok – a konkretnie – jego uzasadnienie rzekomo było „polityczne”. Teraz z-ca rzecznika dyscypliny żąda od sędziego kolejnych wyjaśnień (wstęp do możliwej dyscyplinarki – red.), bo ten – składając pisemne wyjaśnienia urzędowi sędziowskiego […]


„Sędzia z poznańskiego Sądu Okręgowego Sławomir Jęksa, który uniewinnił żonę prezydenta miasta za publiczne użycie wulgaryzmów, ma już postępowanie dyscyplinarne, bo jego wyrok – a konkretnie – jego uzasadnienie rzekomo było „polityczne”. Teraz z-ca rzecznika dyscypliny żąda od sędziego kolejnych wyjaśnień (wstęp do możliwej dyscyplinarki – red.), bo ten – składając pisemne wyjaśnienia urzędowi sędziowskiego rzecznika dyscypliny miał rzekomo po raz kolejny uchybić godności urzędu. A to „poprzez złożenie (…) oświadczenia zawierającego treści aroganckie i pomawiające”. – Stosunek rzeczników do samych siebie jest taki, że przypomina czasy ścinania głów za obrazę majestatu – mówi Onetowi rzecznik „Iustitii” Bartłomiej Przymusiński.

  • Pod koniec lutego do sędziego Jęksy wpłynęło żądanie od z-cy rzecznika dyscypliny Michała Lasoty dotyczące złożenia pisemnego oświadczenia „dotyczącego możliwego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego”.
  • Wszystko dlatego, że sędzia – składając jesienią swoje oświadczenie, po wszczęciu przez urząd rzecznika dyscypliny postępowania wyjaśniającego – podkreślił m.in., że rzecznik dyscyplinarny „nie zapoznał się z aktami sprawy” oraz, że jest zaskoczony tym, że „tego rodzaju stanowisko zająć mógł sędzia”, który stawia mu zarzuty o wydanie wyroku rzekomo motywowanego politycznie.
  • To pisemne oświadczenie sędziego Jęksy, do którego dotarł Onet teraz może stać się przyczyną jego kolejnej dyscyplinarki. Z-ca rzecznika uznał bowiem, że owo oświadczenie zawierało treści „aroganckie i pomawiające”. To zaś, według z-cy Lasoty jest „uchybieniem godności urzędu”.
  • – Rzecznicy dyscypliny całkowicie oderwali się już od rzeczywistości – tak o działaniu z-cy Lasoty mówi rzecznik Stowarzyszenia „Iustitia” Bartłomiej Przymusiński.
  • Sędzia Dariusz Mazur, rzecznik „Themis” podkreśla, że działania rzecznika „godzą w istotę działania sędziego, podważając prawo sądu do należytego uzasadnienia wyroku”.”

Artykuł pochodzi z portalu Onet.pl

Pełna wersja artykułu: Onet.pl „Obraza majestatu” sędziowskiego rzecznika dyscypliny. Będzie dyscyplinarka za krytyczna odpowiedź sędziego?”

Więcej:

Michał Lasota – Archiwum Represji

Sławomir Jęksa – Archiwum Represji