11 grudnia 2021

OKO.press: „Za stosowanie prawa EU człowiek Ziobry bierze się za radców prawnych. A poszło o sprawę przedsiębiorcy”


Udostępnij

„Rzecznik dyscyplinarny ministra Ziobry Przemysław Radzik chce ścigania radcy prawnego ze Śląska. Bo podważył legalności neo-sędziów z SN, którzy decydowali w sprawie jego klienta. To pierwszy atak władzy na pełnomocników obywateli.” „To nowy etap represji. Do tej pory represje za stosowanie wyroków ETPCz i TSUE spadały na sędziów. Teraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów Przemysław […]


„Rzecznik dyscyplinarny ministra Ziobry Przemysław Radzik chce ścigania radcy prawnego ze Śląska. Bo podważył legalności neo-sędziów z SN, którzy decydowali w sprawie jego klienta. To pierwszy atak władzy na pełnomocników obywateli.”

„To nowy etap represji. Do tej pory represje za stosowanie wyroków ETPCz i TSUE spadały na sędziów. Teraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów Przemysław Radzik – nominat ministra Ziobry – żąda ścigania adwokatów i radców prawnych, którzy powołują się na orzecznictwo europejskich Trybunałów i polskich sądów. Wszystko po to, by nie dopuścić do podważania statusu neo-sędziów.”

„Na celownik Radzika jako pierwszy trafił radca prawny Rafał Josse z Tychów. W jednej z prowadzonych spraw podważył on legalność wszystkich neo-sędziów z Sądu Najwyższego, w tym z nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.Prawnik w pismach procesowych napisał, że neo-sędziowie nie są legalnymi sędziami, bo dała im nominacje nowa, polityczna Krajowa Rada Sądownictwa.”

„Radzik doniósł na niego do rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Zarzucił mu, że „poprzez kwestionowanie statusu sędziów oraz wyłącznej prerogatywy prezydenta RP do powoływania na urząd sędziego, mógł się dopuścić przewinienia dyscyplinarnego” z ustawy o radach prawnych. Radca prawny Rafał Josse dostał teraz pismo od rzecznika dyscyplinarnego dla radców, w którym ten wyznaczył mu 14 dniowy termin na zajęcie stanowiska.”

Przemysław Radzik składając doniesienie na radcę prawnego ze Śląska powołuje się na artykuł 64 ustawy o radcach prawnych. Mówi on, że radcowie prawni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za „postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu, bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych”.

„Radzik nie wyjaśnił jednak, w jaki sposób Rafał Josse miałby popełnić czyn dyscyplinarny. Bo prawnik zrobił to, co pełnomocnik powinien zrobić. Czyli składał wnioski na korzyść klienta, którego sprawę prowadził. Prawnik ma też prawo powoływać się na orzecznictwo, w tym europejskie. Może więc – a nawet powinien – kwestionować wadliwy skład sądu. A taki wadliwy skład jest wtedy, gdy są w nim neo sędziowie nominowani przez nową, upolitycznioną KRS (tych sędziów jest już ok. 1,5 tysiąca w całej Polsce, w tym SN).”

„Wadliwość i legalność takiego składu jest już przesądzona. Wynika to z orzeczeń ETPCz, TSUE, ale też polskich sądów: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych. Nowa KRS nie jest bowiem niezależna od polityków – sędziów wybrali do niej posłowie PiS i Kukiz’15 – a jej skład jest niezgodny z Konstytucją. Tym samym wadliwe są dawane przez nią nominacje dla neo-sędziów.”

Tekst pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść artykułu: OKO.press: „Za stosowanie prawa EU człowiek Ziobry bierze się za radców prawnych. A poszło o sprawę przedsiębiorcy”