22 października 2021

OKO.press: „Sędzia z Krakowa karnie przeniesiony przez nominatkę Ziobry. Bo chce stosować prawo UE”


Udostępnij

„Sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie bez jego zgody został nagle przeniesiony przez prezes krakowskiego sądu Dagmarę Pawełczyk-Woicką. To nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Prezeska przeniosła sędziego z wydziału karnego odwoławczego – rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych – do wydziału karnego, który jest sądem I instancji. Sędzia […]


„Sędzia Wojciech Maczuga z Sądu Okręgowego w Krakowie bez jego zgody został nagle przeniesiony przez prezes krakowskiego sądu Dagmarę Pawełczyk-Woicką. To nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Prezeska przeniosła sędziego z wydziału karnego odwoławczego – rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych – do wydziału karnego, który jest sądem I instancji. Sędzia Maczuga teraz sam będzie prowadził procesy od początku.”

„Zmiana wydziału jest też dla niego swego rodzaju degradacją, bo w wydziale odwoławczym orzekał od 17 lat. „To retorsja, chce mi się zamknąć usta. Ale się nie przestraszę. Nadal będę wierny poglądom prawnym” – mówi OKO.press sędzia.”

„To już czwarty krakowski sędzia represjonowany za zapowiedź stosowania prawa UE. Wcześniej Pawełczyk-Woicka karnie przeniosła do innych wydziałów sędziów Beatę Morawiec, Katarzynę Wierzbicką i Macieja Czajkę. Piszemy o tym w dalszej części tekstu. Represje nie przestraszyły innych sędziów. Już kilkaset z nich zapowiedziało, że będzie stosować wyroki TSUE i ETPCz. Podpisy pod apelem w tej sprawie cały czas zbiera stowarzyszenie sędziów Iustitia.”

„Wojciech Maczuga to sędzia z 26-letnim stażem. Prezes Dagmarze Woickiej-Pawełczyk podpadł oświadczeniem z 5 października 2021 roku, które wydał razem z sędzią Anną Głowacką, również z Sądu Okręgowego w Krakowie. Oboje zadeklarowali, że będą wykonywać wyroki TSUE, ETPCz i Sądu Najwyższego, w których podważono status nielegalnej Izby Dyscyplinarnej oraz nowej, upolitycznionej KRS oraz rozdawanych przez nią nominacji dla sędziów.

Sędziowie Maczuga i Głowacka napisali w oświadczeniu, że podzielają wynikający z tych orzeczeń pogląd prawny, że orzeczenia wydawane przez skład z udziałem neo sędziego są wadliwe. Neo sędzia to sędzia awansowany przez nową KRS. Takich sędziów jest już ok. tysiąc, w tym są nowi sędziowie SN. Sędzia Maczuga i sędzia Głowacka zapowiedzieli w oświadczeniu, że jeśli będą musieli orzekać w składzie wieloosobowym z neo sędzią, to będą żądać ponownego losowania składu. A jeśli ich żądanie nie zostanie uwzględnione, to będą:

– informować strony procesów o konieczności zawieszenia sprawy,

– zawieszać takie sprawy,

– składać zdania odrębne do orzeczeń.

Podkreślają, że wyrok wydany z udziałem neo-sędziego narusza prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd.”

 

Tekst pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść artykułu: OKO.press: „Sędzia z Krakowa karnie przeniesiony przez nominatkę Ziobry. Bo chce stosować prawo UE”