30 października 2021

OKO.press: „Sędzia Niklas-Bibik zawieszona za stosowanie prawa UE i za zadanie pytań prejudycjalnych do TSUE”


Udostępnij

„Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik ze Słupska to pierwszy polski sędzia zawieszony po zadaniu pytań prejudycjalnych do TSUE. Represje spadły na nią też za wykonanie wyroków ETPCz i TSUE. Sędzię zawiesił prezes słupskiego sądu z nominacji Ziobry i mąż członkini nowej KRS.” „Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik została zawieszona na miesiąc w piątek 29 października 2021 roku, czyli zaledwie […]


„Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik ze Słupska to pierwszy polski sędzia zawieszony po zadaniu pytań prejudycjalnych do TSUE. Represje spadły na nią też za wykonanie wyroków ETPCz i TSUE. Sędzię zawiesił prezes słupskiego sądu z nominacji Ziobry i mąż członkini nowej KRS.”

„Sędzia Agnieszka Niklas-Bibik została zawieszona na miesiąc w piątek 29 października 2021 roku, czyli zaledwie dwa dni po nałożeniu przez TSUE rekordowej kary 1 mln euro dziennie za brak likwidacji nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.”

„Zawieszenie sędzi to jawne złamanie zabezpieczenia TSUE z 14 lipca 2021 roku, w którym zawieszono przepisy niekonstytucyjnej ustawy kagańcowej zakazującej pod groźbą kar badania statusu neo-sędziów.”

„Ponadto sędzię zawieszono, mimo że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen jasno powiedziała, że jednym z trzech warunków wypłaty dla Polski miliardów euro z Krajowego Programu Odbudowy jest przywrócenie do pracy zawieszonych sędziów.”

„Decyzję o odsunięciu sędzi na miesiąc od orzekania podjął w piątek 29 października prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Andrzej Michałowicz, nominat ministra Ziobry. Michałowicz jest też neo-sędzią, bo awans do sądu okręgowego dostał od nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Prywatnie jest mężem Joanny Kołodziej-Michałowicz, członkini nowej KRS. Kołodziej-Michałowicz też dostała awans od nowej KRS, podobnie jak jej siostra Ewa Kołodziej-Dubowska.”

„Prezes słupskiego sądu zawieszając Niklas-Bibik powołał się na artykuł 130 paragraf 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych, który mówi: „Jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Tyle, że sędzia ani nie popełniła żadnego przestępstwa, ani nie naruszyła powagi wymiaru sprawiedliwości. Zawieszono ją za wydawane orzeczenia.”

Tekst pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść artykułu: OKO.press: „Sędzia Niklas-Bibik zawieszona za stosowanie prawa UE i za zadanie pytań prejudycjalnych do TSUE”