27 kwietnia 2021

OKO.press: „Sędzia Morawiec złożyła precedensowy pozew. Domaga się przywrócenia do orzekania”


Udostępnij

„Sędzia Beata Morawiec pozwała swój macierzysty krakowski sąd, którego prezeska, nominatka ministra Ziobry zawiesiła ją w obowiązkach sędziowskich. Morawiec chce, by sąd ustalił, że cały czas jest czynną sędzią i pozwolił jej na szybki powrót do pracy.” „Pozew sędzia Beata Morawiec wraz ze swoim pełnomocnikiem radcą prawnym Michałem Krokiem złożyła we wtorek 27 kwietnia 2021 […]


„Sędzia Beata Morawiec pozwała swój macierzysty krakowski sąd, którego prezeska, nominatka ministra Ziobry zawiesiła ją w obowiązkach sędziowskich. Morawiec chce, by sąd ustalił, że cały czas jest czynną sędzią i pozwolił jej na szybki powrót do pracy.”

„Pozew sędzia Beata Morawiec wraz ze swoim pełnomocnikiem radcą prawnym Michałem Krokiem złożyła we wtorek 27 kwietnia 2021 roku.”

„Sędzia pozwała swój sąd, czyli Sąd Okręgowy w Krakowie, którego prezesem jest Dagmara Pawełczyk-Woicka, jednocześnie członkini nowej KRS. W pozwie domaga się ustalenia, że cały czas pomiędzy nią, a sądem istnieje stosunek prawny – wynikający z powołania Morawiec na sędziego – na który nie ma wpływu decyzja nielegalnej Izby Dyscyplinarnej o jej zawieszeniu w obowiązkach służbowych. Sędzia domaga się też dopuszczenia do wykonywania wszystkich obowiązków służbowych w sądzie, w tym w szczególności do orzekania.”

„Pozew Beaty Morawiec trafił do wydziału pracy Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty. Z uwagi na to, że proces – do wydania prawomocnego wyroku – może potrwać kilka lat to sędzia domaga się, by sąd wydał tzw. zabezpieczenie, w którego ramach dopuści ją do wykonywania obowiązków służbowych. Takie zabezpieczenie sąd wydaje szybko i obowiązuje ono do czasu prawomocnego wyroku. Jego celem jest zabezpieczenia praw osoby składającej pozew.”

Tekst pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść artykułu: OKO.press: „Sędzia Morawiec złożyła precedensowy pozew. Domaga się przywrócenia do orzekania”