28 września 2021

OKO.press: „Nominatka Ziobry siłą i represjami chce zakazać krakowskim sędziom stosowania prawa UE”


Udostępnij

Trzech krakowskich sędziów w trybie natychmiastowym zostało karnie przeniesionych do innych wydziałów. To represja za to, że wykonują wyroki TSUE i ETPCz i nie chcą orzekać z neo-sędziami. Ukarana jest m.in. sędzia Beata Morawiec i Maciej Czajka. Karne decyzje o przeniesieniu krakowskich sędziów podjęła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka, nominatka ministra Ziobry i jednocześnie […]


Trzech krakowskich sędziów w trybie natychmiastowym zostało karnie przeniesionych do innych wydziałów. To represja za to, że wykonują wyroki TSUE i ETPCz i nie chcą orzekać z neo-sędziami. Ukarana jest m.in. sędzia Beata Morawiec i Maciej Czajka.

Karne decyzje o przeniesieniu krakowskich sędziów podjęła prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka, nominatka ministra Ziobry i jednocześnie członkini nowej, upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. We wtorek 28 września 2021 roku jej decyzję zakomunikowano dwójce sędziów, którzy pracę w nowych wydziałach zaczną od środy 29 września. Sędzia Beata Morawiec z IV wydziału karnego odwoławczego, w którym jest od 20 lat i rozpoznaje odwołania od wyroków sądów rejonowych, teraz trafi do III wydziału karnego, który jest sądem pierwszej instancji i sam prowadzi procesy od początku.

Z kolei sędzia Maciej Czajka – na zdjęciu u góry – który od blisko dwudziestu lat specjalizuje się w sprawach karnych – orzeka w III wydziale karnym, do którego trafi teraz sędzia Morawiec – od środy ma sądzić sprawy cywilne w I wydziale cywilnym, który jest wydziałem pierwszoinstancyjnym.

A kilka dni temu karnie przeniesiono sędzię Katarzynę Wierzbicką z wydziału karnego odwoławczego do wydziału karnego pierwszoinstancyjnego.

Całą trójka podpisała oświadczenie 11 krakowskich sędziów o odmowie orzekanie z neo-sędziami, awansowanymi przez nową upolitycznioną KRS. Sędziowie odmawiają tego, bo będą wykonywać wyroki TSUE i ETPCz z lipca 2021 roku, w których podważono legalność nowej KRS i dawanych przez nią nominacji. Krakowscy sędziowie nie chcą też narażać obywateli na to, że wyroki wydane z udziałem neo-sędziów będą w przyszłości uchylane.

I teraz ich karne przeniesienie jest ewidentną represją za to oświadczenie. Decyzja prezes Pawełczyk-Woickiej ma też przestraszyć innych sędziów, by nie wykonywali prawa UE i wyroków europejskich trybunałów. Ale to nie koniec. Pawełczyk-Woicka doniosła już na grupę krakowskich sędziów do rzecznika dyscyplinarnego ministra Ziobry. Zagroziła też im, że jeśli nie zmienią zdania, powiadomi ministra Ziobrę, że rzekomo zrzekli się oni dobrowolnie urzędu sędziego. To wprost groźba wyrzucenia ich z zawodu.

Tekst pochodzi z portalu OKO.press

Pełna treść artykułu: Nominatka Ziobry siłą i represjami chce zakazać krakowskim sędziom stosowania prawa UE